Dekan ved NTNUs Fakultet for økonomi

Arkiv for januar, 2017

ØK-nytt uke 4

av 27. januar 2017 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei alle sammen! Det er blitt fredag 27. januar, og nok en Økonomifakultetsuke er passert! Nå har vi fått på plass et midlertidig fakultetsstyre som skal fungere frem til sommeren, og til uka skal vi få på plass tilsettingsutvalgene også, TUV for vitenskapelig ansatte, TRÅD for administrativt ansatte. Disse utvalgene vil komme til å godkjenne utlysningstekster, oppnevne komiteer, behandle søknader om opprykk og ansettelser. Her sitter det representanter for de ulike ansatt-gruppene og studenter. Fakultetsstyret har ikke rukket å ha sitt første møte ennå, men det kommer vi tilbake til.

I forhold til administrativt ansatte har vi nå lyst ut de tre stillingene vi mangler i fakultetsadministrasjonen, med frist i neste uke. Da begynner vi å bli komplette.

Det er en spennende uke vi har lagt bak oss. Mandag startet jeg med diskusjoner om ansettelser ved seksjonen vår for Eksperter i team, som ble overført til fakultetet vårt fra studieavdelingen fra 1. januar. Her skal vi få opp forskningsaktivitet på teamarbeid, i tillegg til at vi har ansvar for å drifte prosessdelen av alle EIT-landsbyene. Mange andre ved økonomifakultetet forsker på og jobber med teamarbeid på ulike måter, og nå kan vi skape et slagkraftig miljø på tvers av institutter, når vi bare får orden på alle praktiske forhold først!

Gruppebilde fra disputas. Foto.

Per Christian Ahlgren etter disputasen sammen med opponenter, administrator og instituttleder.

Senere samme dag – altså mandag – fikk jeg gleden av å delta på disputasen til den aller første kandidaten fra NTNU Handelshøyskolen og fra Økonomifakultetet – Per Christian Ahlgren! Han har skrevet en avhandling om hvordan og hvorfor «accounting» skaper hverdagspraksis i samspill på tvers av organisasjoner i offentlig sektor, blant annet ved bruk av aktør-nettverksteori. En svært spennende diskusjon ble gjennomført med opponentene, og viste interessante perspektiver i skjæringspunktet mellom økonomi og organisasjonsteori. En sann glede å høre på, var det!

Tirsdag og onsdag var alle ledere på NTNU samlet på Oppdal. Temaet var «forskningsuniversitetet», hva må vi gjøre for å ble enda bedre på dette feltet? Vi diskuterte rekruttering, ulike karriereveier, kultur, strategiarbeid og samarbeid på tvers av institutter og fakulteter. Det var mange spennende foredrag og diskusjoner, mens minst like viktig er det å møtes på tvers av organisasjonen. Utfordringer som vi sliter med hos oss oppdager vi ikke er unike på noen måte. Andre fagmiljø sliter med akkurat det samme, og har til og med gjort noen forsøk på tiltak. Det er nyttig å høre hvordan andre tenker og handler, og vi skaffer oss kontakter vi kan diskutere med også i fortsettelsen. Det er så mye lettere å ta kontakt på tvers av organisasjonen når man har truffet hverandre først, ikke minst gjelder det de som sitter på en annen campus enn deg selv.

Rektor utfordret oss til å være mer aktive i samfunnsdebatten fremover mot stortingsvalget. «Fake-news» ble kåret til årets «nyord» i 2016, og det gir jo grunn til bekymring. Universitetene har et eget ansvar for å opplyse debatter i offentligheten med mer kunnskap, og her kan vi alle bidra. Ikke nøl med å ta ordet når du opplever at en debatt er basert på gale premisser! Vil du ha tips og hjelp til å komme på i media er det bare å ta kontakt med vår utmerkede kommunikasjonsmedarbeider Kari!

Resten av uken har handlet om diverse praktikaliteter, som mye av hverdagen tross alt består av! Neste uke starter med et møte om Sameval, en krevende sak vi må jobbe mye med, forskningsrådet skal evaluere fagområdene innen samfunnsfagene, inkludert økonomiske/administrative fag og samfunnsøkonomi. Tirsdag er det dekanmøte igjen, som stort sett alle tirsdager, og onsdag er det ledermøte på Fakultetet. Da skal vi få på plass et eget utdanningsutvalg, og jobbe videre med faglig integrasjon.

Jeg håper alle får en riktig god helg når den tid kommer! Har du saker du vil ta opp med meg, si i fra.

Monica

ØK-nytt for uke 3

av 20. januar 2017 i Ukategorisert med 1 Kommentar

Hei alle på Økonomifakultetet! Det er fredag 20 januar og et absolutt skrekkelig vær i Trondheim. Håper det er litt bedre i Ålesund og på Gjøvik! Det er også en svært spennende dag på globalt plan, i dag starter en ny æra med en ny president som innsettes i USA. Flere av oss lurer jo på hvordan dette vil gå. Blant de mange som synes og mener i dagens mediebilde fant jeg vår egen Ragnar Torvik, professor ved Samfunnsøkonomi i dagens utgave av Adresseavisen. Flott at vi er synlige!

Tredje uke som økonomifakultet har snart passert, og det begynner å føles noenlunde naturlig. Fakultetsadministrasjonen sitter i korridoren i 5. etasje i Rustbygget, og det går ganske fint. Men vi gleder oss selvsagt til litt mer permanent lokalisering, og ikke minst få samlet alle. Alt må komme i tur og orden, vi får smøre oss med den tålmodigheten vi ikke har! Sist uke har vi jobbet oss ferdig med budsjett for instituttene og fakultetet, og ser ut til å ha kommet godt i mål på det området. Det blir stramt, men det skal gå fint. Stillingsstoppen er dessuten opphevet, så nå håper vi å få på plass de tre personene vi mangler for å være komplette.

Det var dekanmøte på NTNU tirsdag, og vi ser at vi må komme i gang med strategiarbeid. Den eksisterende strategien for NTNU skal revideres i august, men vi skal ikke vente på det. Vi starter nå straks med å lage et utkast til strategi for fakultetet, og dette utkastet skal være klart i mai. Dette vil gi innspill til NTNUs sentrale strategi. Når NTNUs reviderte strategi er på plass i august kan vi gjøre vår strategi helt ferdig. Vi skal snart sette ned en gruppe for dette, som vil ledes av prodekan Grete Wennes. Alle skal bli involvert i strategiarbeidet, vi kommer tilbake med en plan!

Dekanmøtet diskuterte også oppfølging av det såkalte Børresen-utvalget, en rapport som ble laget i fjor om forbedring og forenkling av administrative prosesser ved NTNU. Tre ulike prosesser er valgt ut for å forenkles: Ansettelsesprosessen, studieplaner/eksamen og plan/budsjett/oppfølging. I og med at vårt fakultet er nytt og skal innføre prosesser fra scratch har jeg foreslått at vi kan være et «pilotfakultet» på noen av prosessene. Det har jeg ikke fått svar på ennå, men det kan i så fall bli spennende og nyttig!

En siste sak fra dekanmøtet som kan nevnes er utvikling av flere karriereveier ved NTNU, det såkalte «dosentløpet» og «professorløpet». Vi har levert en høringsuttalelse som er vedlagt her: Høringsuttalelse fra ØK-fakultetet om personalpolitikk for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger ved NTNU. Saken er også omfattende drøftet i Universitetsavisa (klikk på lenke for å gå til saken)

Vi er også i gang med en evaluering av forskningsaktivitet, «SAMEVAL»-prosjektet. Vi kom litt sent i sving, da prosessen startet lenge før vi eksisterte :-). Men nå er vi i gang, og instituttlederne og ansvarlige for forskning på instituttene jobber med saken. Vi har kort tid, men dette er svært viktig, og vi må være effektive. Jeg håper alle bidrar med det de kan når og hvis dere blir spurt!

Neste uke skjer det mye. Vi har vår aller første disputas på fakultetet: Per Christian Ahlgren fra Handelshøyskolen er første kandidat som disputerer fra ph.d.-programmet i økonomistyring nå på mandag. Dette er fakultetets og handelshøyskolens første disputas. Klikk på denne lenken for å lese mer om disputasen.

Denne disputasen er på mandag. Tirsdag og onsdag er det ledermøte for NTNU på Oppdal. Dette er på en måte vinterens vakreste eventyr, alt som kan krype og gå av ledere er tilstede: Rektorat, NTNUs styrerepresentanter, ledere i fellesadministrasjonen, dekaner, prodekaner, administrative ledere og instituttledere. Vi skal diskutere forskning, hva det vil si å være et forskningsuniversitet, vi skal diskutere karrierestigene som jeg nevnte over, og det er en del generelle bolker om ledelse. Det eneste rent faglig innlegget kommer fra vårt fakultet: Professor og prodekan Grete Wennes fra Handelshøyskolen skal snakke om ledelse og kultur. Det er stor stas at vi er representert på denne flotte måten, synes jeg!

Da håper jeg at alle får en riktig fin helg når den tid kommer etterhvert! Har du innspill til saker for neste ØK-nytt, send meg det senest torsdager!

Monica,

dekan

Da er vi godt i gang!

av 16. januar 2017 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Nå har fakultetet vårt eksistert i to uker, og ble offisielt åpnet på tirsdag. Det er mye som har skjedd i løpet av disse to ukene. Noen av oss startet året med å flytte inn i 5. etasje i bygget til Handelshøyskolen. Men der var det egentlig ikke ledig, i alle fall ikke helt. Det var likevel tvingende nødvendig å få på plass deler av fakultetsadministrasjonen, så vi brøytet oss inn på tilgjengelige kontorer. Vi som sitter her nå er HR-folkene våre Merethe, Reidun, Oddny og Svein Olav, kommunikasjonsmedarbeider Kari, studieveileder Kjersti, økonomimedarbeider Marit, begge seksjonslederne Tove og Gunnar og meg selv. De fleste av oss inkludert meg sitter i åpent landskap langs korridoren i påvvente av at etasjen blir ledig, når lønn og personalavdelingen har flyttet ut i løpet av januar! Det hele har litt preg av dugnad og pakkesker på vei ut og inn, men det går seg til etterhvert. Resten av fakultetsadminsitrasjonen sitter på sine gamle kontorer på IØT og Handelshøyskolen. Når vi får bedre plass skal også de kunne flytte hit.

Planen videre er å se på bruken av hele dette bygget. Vi sitter litt bortgjemt her oppe i 5. etasje, og det er ikke så lett å finne oss. Jeg tror vi bør være litt lettere å finne, både for ansatte og studenter. Og så skal vi få flyttet ISØ hit også, i løpet av 2017. Vi skal etterhvert opprette en gruppe for å utrede plassering av personer og bruk av bygget, slik at alle som blir berørt får medvirke i prosessen.

Vi hadde kick-off møte i den nye administrasjonen allerede 3. og 4. januar, med alle fra fakultets- og instituttadministrasjonene, for å bli kjent på tvers, og for å finne gode måter å samarbeide på. Vi er få, og det gir oss muligheter til å jobbe på smarte måter, samtidig som det blir krevende. Seksjonslederne Tove og Gunnar har et bra opplegg disse to dagene. Selv var jeg på et seminar i regi av Forskningsrådet om vareproduksjon og samarbeid mellom bedrifter og forskningsmiljø 4 og 5. januar.

10 januar ble fakultetet åpnet av Siv Jensen, og omkring 550 deltager var med gjennom dagen. Vi fikk mye mediedekning, og det var en veldig bra opplegg! Faglig program var imponerende, og gjennomføringen foregikk på en knirkefri måte. Vi fikk hyggelige hilsener fra venner, samarbeidspartnere og kolleger, og forventningene som stilles til oss er skyhøye! Nå er det bare å komme igang. Kari har lagt ut en masse bilder fra arrangementet på denne bloggen.

Resten av forrige uke gikk for min del med til møter internt og eksternt. Torsdag og fredag var jeg på Trøndelagsmøtet, en møteplass med politikere, næringsliv og samfunnsliv fra Nord- og Sør-Trøndelag. Rektor og dekanene hadde frokostmøte med Stortingsrepresentantene fra Nord- og Sør-Trøndelag, og det var mange spennende foredrag. Det er veldig artig med all oppmerksomheten vi får. Alle jeg møter er enormt positive til at vi har fått et nytt fakultet for økonomi ved NTNU, og har store forvetninger til alt vi skal få til. På slutten av fredagen deltok jeg sammen med rektor i møte med Kristin Skogen Lund fra NHO og Hans Christian Gabrielsen fra LO, og de ser begge svært positivt på etableringen av fakultetet.

Denne uken føler jeg er den første «normale» uken, uten møter og seminarer over flere dager. Nå kan vi komme ordentlig i gang! Vi har fått utnevnt et foreløpig fakultetsstyre frem til sommeren, vi skal lyse ut de tre siste stillingene vi mangler folk til i fakultetsadministrasjonen, og komme i mål med budsjetter for 2017, både for institutter og fakultet. Vi har ledermøter med instituttledere og fakultetsledelse annenhver onsdag, neste gang denne uken. Både navn på fakultetsstyremedlemmer og møteplan for fakultetet vil bli lagt ut på innsida etterhvert.

Lurer du på noe av alt som foregår må du bare ta kontakt med meg!

Monica

Fakultet for økonomi er offisielt åpnet!

Tirsdag 10. januar åpnet vi endelig Fakultet for økonomi. Her kan du se noen glimt fra åpningen.

Snorklipping under åpningen av Fakutltet for økonomi

Fakultetet er offisielt åpnet!
Fra venstre: Student Max Kipperberg fra internasjonal forretningsdrift i Ålesund, rektor Gunnar Bovim, finansminister Siv Jensen, dekan Monica Rolfsen og student Magnus Werenskjold fra industriell økonomi og teknologiledelse.

Rektor Gunnar Bovim utfordrer fakultetet:
Ikke ta suksessen for gitt! Fortsett å ha høye ambisjoner! Det er nå dere tar fatt på den viktigste oppgaven: Å bygge et unikt godt fagmiljø og et veldig godt utdanningsmiljø.

Debattmøte under åpningen av fakultetet.

Debattmøte over tema: Brexit, Trump og økonomene: Ny teknologi, globalisering, ulikhet og populisme.
Fra venstre: NHH-professor Victor Norman, UiO-professor Kalle Moene, NTNU-professor Ragnar Torvik, debattleder Kjetil Alstadheim, finansminister Siv Jensen og Telenorsjef Sigve Brekke.

Finansministeren i debatt

Finansminister Siv Jensen i debatt.

Panelsamtale ledet av to studenter fra fakultetet. Fra venstre: Sigve Brekke (Telenor), Thang Manh Tran (Vipps), Peder Jaavoll Hansen (student ved Handelshøyskolen), Ellen Reitan (student i samfunnsøkonomi) og Alexandra Bech Gjørv (Sintef)

Andrea Holvik Thorson fra NTNUs Entreprenørskole pitcher Wiralcam.

Mange øyeblikk ble foreviget i løpet av dagen. Her blir finansministeren «snappet» til venner og kjente.

Olaug Svarva fra Folketrygdfondet etterlyste flere jenter i finans. Tar du utfordringen?

 

 

Hvis du vil se alle bildene fra åpningsarrangementet, kan du gå inn på vår Flickr-konto. 

Alle foto: Ole Martin Wold

Topp