Av

  • Regina Lindhjem (Filmvitenskap),
  • Kristoffer Vaag (Musikkteknologi) og
  • Ella Marie Wolden (Musikkvitenskap)

Keywords: Kunstens rolle, Ressurser, Fremtidsrettet

Vårt prosjekt går ut på å belyse tilknytningen mellom kunst-og kulturfeltet, og klimakrisa. Vi har utviklet problemstillinger som belyser linken mellom to temaer, som vanligvis blir diskutert hver for seg. Et av målene våre med prosjektet var å finne ut av kunsten sin rolle i Antropocen, og hvordan denne rollen forandrer seg i tråd med klimakrisa. Vi var veldig inspirert av forelesningen om antropocen og populærkultur, og har spunnet videre på tema som ble diskutert der.

Vi visste fra starten at arbeidet vårt skulle resultere i en debatt, så vi jobbet innenfor den rammen hele veien. Vi har lest oss opp på statistikk, forskning og kronikker som omhandler kunstfeltet, utslipp innenfor kunst-og kultur, statsbudsjett og kunstnere som står opp for klima. Disse nye vinklene, pluss de spørsmålene vi hadde selv, utgjorde utgangspunktet for våre problemstillinger. Vi brukte også mye tid på å finne gode deltakere til debatten. Gjennom denne prosessen var vi i samtale med flere forskjellige mennesker, og deres tanker om tema var også med på å forme problemstillingene våre.

Vi utviklet et solid manus basert på en god miks av spørsmål og fakta. Likevel håpet vi på at debattpanelet vårt ville ha såpass mye på hjertet, at vi raskt kunne løsrive oss fra manus under selve debatten.

Dette ble også tilfellet, og vi endte opp med en bred diskusjon på Café Sito, den 8. november.

Panelet bestod av:

  • Tone Åse (Utøvende musiker, og førsteamanuensis ved Institutt for musikk)
  • Agnes Bolsø (Professor ved NTNU, Institutt for tverrfaglige kulturstudier
  • Marit Bolsø Brodersen (Billedkunstner og poet)
  • Hermann Køhn Sæther (Stipendiat ved NTNU, Institutt for filosofi og religionsvitenskap)
  • Thomas Sakshaug (politiker for Høyre)
  • Samt Ella og Kristoffer fra prosjektgruppa, og Regina som ordstyrer.