Om oss

Nettverket «NTNU mediaLAB» knytter sammen medieforskere i NTNU. Det er startet i forbindelse med fusjonen som etablerte et nytt og større universitet fra 2016.

Hensikten er å la medieforskere i mange ulike fagmiljøer få vite mer om hverandre. Vi vil gjerne koble kolleger på nye måter så det kan oppstå kreativitet og samarbeid i forskning, prosjektsøknader og i undervisning. Vi vil også vise frem NTNUs medieforskning til verden rundt oss.

Medieforskning er tverrfaglig. Derfor foregår det spennende forskning om media i ulike fagmiljøer. Men disse fagmiljøene har ikke nødvendigvis mye kontakt med hverandre. Eksempler: filmhistorie, algoritmer for anbefalingsteknologi, nye digitale inntektsstrømmer, prosjektledelse i media, politisk kommunikasjon – for å nevne noen enkelttilfeller av spennende medieforskning i NTNU. Vi er «hver for oss» i egne fagmiljøer. Men samtidig, på hver våre steder utnytter vi fordelen av å være i spisskompetente miljøer.

Denne bloggen viser frem nettverket ved å publisere:

  • ARTIKLER: Skrive fortløpende om personene, aktivitetene og prosjektene som utgjør medieforskning tilknyttet NTNU, og også dele annen informasjon av felles interesse. Noe av dette kan være nyheter som er verdt å spre videre.
  • LISTE over medieforskere ved NTNU med stikkord for kompetansefelt, og lenke til hver enkelt sin NTNU-profilside med kontaktinformasjon. Dette skal gjøre det lett for eksterne, f.eks. journalister, å finne en medieekspert hos NTNU. Det er frivillig å stå på listen.

Medlem? Hvem kan være medlem, og hva innebærer det? Hvem som helst tilknyttet NTNU som på et eller annet vis jobber med medieforskning kan være medlem. Da får man informasjon om aktiviteter og nyhetsvarsel fra bloggen. De som har forskerkompetanse kan også stå på listen Finn en medieforsker (det er frivillig). Medlemmer kan bli spurt om å skrive litt om sine forskningsaktiviteter, som bidrag til bloggartikler om det som foregår av medieforskning rundt på universitetet. Hvis alle gir litt får vi mye = delingsøkonomi i praksis. Medlemskapet er gratis.

Fysisk møte: Vi vil også ta initiativ til at nettverkets medlemmer kan møtes fysisk og faglig. Her må det litt mer på plass først, så foreløpig kan vi bare si at dette er noe vi jobber for å få til.

Hvem står bak? Nettverket og bloggen driftes av Jens Barland, førsteamanuensis i medieledelse. En komité bidrar til bredere impulser. Den består av professor Anne Gjelsvik fra Institutt for film- og medievitenskap, og seksjonsleder Terje Stafseng ved Medieteknologilaboratoriet i Gjøvik. Nettverket starter beskjedent med blogging. Hvis utviklingen viser at dette har livets rett kan vi kanskje få mer ressurser etter hvert.

Innspill og meningsytringer er hjertelig velkommen til: medialab@ntnu.no.