Kontakt oss

Epost: medialab@ntnu.no

Bli medlem? Vil du bli medlem i nettverket, og er tilknyttet NTNU, kan du sende inn svar på dette spørreskjemaet.

Nettverket og bloggen ledes av Jens Barland som kan kontaktes på jens.barland@ntnu.no, tlf. 901 69 580.