Her skriver vi om medieforskning ved NTNU

Finn en medieforsker

Listen over medieforskerne ved NTNU er laget for at kolleger og andre akademikere skal kunne finne frem til hverandre. Journalister og andre i mediebransjen vil også ha nytte av oversikten. Listen er ikke komplett over alle NTNUs medieforskere. Ønsker du å endre informasjon her, send melding til medialab@ntnu.no.

Alfabetisk etter etternavn – LENKENE går til personlige profilsider med kontaktinformasjon.

Toril Aalberg, professor, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
– politisk kommunikasjon

Christer Bakke Andresen, doktorstipendiat, Institutt for kunst- og medievitenskap
– filmhistorie, filmteori, filmopplevelse, skrekkfilm, norsk film

Kristine Ask, universitetslektor, Institutt for tverrfaglige kulturstudier
– dataspill, kjønn og spill

Jens Barland, førsteamanuensis, Institutt for design
– medieledelse, medieinnovasjon, journalistikk, digitale medier, innholdsmarkedsføring

Miriam Begnum, universitetslektor/stipendiat, Institutt for design
– universell utforming, interaksjonsdesign, brukersentrert metodikk

Andreas Bergsland, førsteamanuensis, Institutt for musikk
– musikkteknologi, musikkteknologihistorie, lydmedier, tidlig computermusikk, interaktiv dans

Magnar Breivik, professor, Institutt for musikk
– filmmusikk

Sara Brinch, førsteamanuensis i medievitenskap, Institutt for kunst- og medievitenskap
– norsk fjernsyn, medienes estetikk, digital barnelitteratur, historisk fiksjonsfilm, datavisualisering

Marit Kathryn Corneil, universitetslektor, Institutt for kunst- og medievitenskap
– dokumentarfilm, filmens historie, filmteori, digitale medier

Rita Elmkvist-Nilsen, doktorgradsstudent, Institutt for kunst- og medievitenskap
– vitenskapsbilder, bilder som redskap for handling (operative bilder), bildeteknologier, teknologi- og vitenskapsstudier, interdisiplinær forskning

Kristoffer S. Fjællingsdal, PhD-stipendiat, Psykologisk institutt
– videospill, miljøspill, brettspill, virtuelle samfunn

Maria Fritsche, førsteamanuensis, Institutt for historiske studier
– filmhistorie, tyskspråkklige filmer, 1930-1950årene, kino, kjønnshistorie og maskulinitet

Anne Gjelsvik, professor, Institutt for kunst- og medievitenskap
– filmvitenskap, intermedialitet, kjønnsrepresentasjon, terror, amerikansk film

Ingunn Hagen, professor, Psykologisk institutt
– publikumsforsking, kommunikasjon, mediepsykologi, kommunikasjon i organisasjoner, kontemplative praksiser

Guri Ellen Hanem, universitetslektor, Institutt for kunst- og medievitenskap
– visuell kultur

Arve Hjelseth, førsteamanuensis, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
– sport og medier, sosiale medier som datakilde og metodisk verktøy, diskusjon av kulturelle hierarkier på sosiale medier

Gunnar Iversen, professor, Institutt for kunst- og medievitenskap
– filmhistorie, norsk mediekultur, norsk filmkultur, filmanalyse, norsk filmhistorie

Anja Johansen, kommunikasjonsrådgiver, NTNU Universitetsbiblioteket
– medieestetikk, teknologi- og vitenskapsstudier, samtidskunst, museologi,

Arne Krokan, professor, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
– forretningsmodeller, digital økonomi, digitale medier, sosiale medier

Monica Mecsei, phd-stipendiat, Institutt for kunst- og medievitenskap
– norsk og samisk film, etnisitet og flerkulturell identitet, visuell kultur

Anne Marit Myrstad, professor, Institutt for kunst- og medievitenskap
– norsk filmhistorie, filmhistorieografi, film og nasjon, feministisk filmteori, kvinner og film

Andrew Perkis, professor, Institutt for elektronikk og telekommunikasjon
– mediateknologi, immersive media technology experiences

Jon Raundalen, instituttleder, Institutt for kunst- og medievitenskap
– filmhistorie, filmindustri, genre, ideologi, medieøkologi

Priscilla Ringrose, professor, Institutt for språk og litteratur – og Institutt for tverrfaglige kulturstudier
– ethnicity, gender, migration, paid domestic labour

Daniel Schofield, førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk og livslang læring
– mediepedagogikk, mediegrafi, mediekompetanse, digital kompetanse, digital danning

Berit Skog, førsteamanuensis, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
– sosiale medier

Hendrik Storstein Spilker, førsteamanuensis, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
– medie- og teknologisosiologi

Ingvild Kvale Sørenssen, førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk og livslang læring
– tweens, barndom, medier, sosialisering, identitet

Roger Andre Søraa, stipendiat, Institutt for tverrfaglige kulturstudier
– roboter, maskiner, sosiale medier, Japan, robotfilmer

Asbjørn Tiller, førsteamanuensis, Institutt for kunst- og medievitenskap
– filmlyd, lyddesign, lydkunst

Aksel Tjora, professor, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
– internett, teknologibruk, forskningsmetoder, interaksjonssosiologi, teori

Soilikki Vettenranta, professor, Institutt for pedagogikk og livslang læring
– krisekommunikasjon, katastrofenyheter, mediepedagogikk, global mediegrafi

Thomas Wold, stipendiat, Psykologisk institutt
– sosial mediebruk, barn og medier, ytringsfrihet og sensur, ideologi i populærkultur, pro-anoreksi

Topp