Finn en medieforsker

Listen over medieforskerne ved NTNU er laget for at kolleger og andre akademikere skal kunne finne frem til hverandre. Journalister og andre i mediebransjen vil også ha nytte av oversikten. Listen er ikke komplett over alle NTNUs medieforskere. Ønsker du å endre informasjon her, send melding til medialab@ntnu.no.

Alfabetisk etter etternavn – LENKENE går til personlige profilsider med kontaktinformasjon.

Toril Aalberg, professor, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
– politisk kommunikasjon

Christer Bakke Andresen, doktorstipendiat, Institutt for kunst- og medievitenskap
– filmhistorie, filmteori, filmopplevelse, skrekkfilm, norsk film

Kristine Ask, universitetslektor, Institutt for tverrfaglige kulturstudier
– dataspill, kjønn og spill

Jens Barland, førsteamanuensis, Institutt for design
– medieledelse, medieinnovasjon, journalistikk, digitale medier, innholdsmarkedsføring

Miriam Begnum, universitetslektor/stipendiat, Institutt for design
– universell utforming, interaksjonsdesign, brukersentrert metodikk

Andreas Bergsland, førsteamanuensis, Institutt for musikk
– musikkteknologi, musikkteknologihistorie, lydmedier, tidlig computermusikk, interaktiv dans

Magnar Breivik, professor, Institutt for musikk
– filmmusikk

Sara Brinch, førsteamanuensis i medievitenskap, Institutt for kunst- og medievitenskap
– norsk fjernsyn, medienes estetikk, digital barnelitteratur, historisk fiksjonsfilm, datavisualisering

Marit Kathryn Corneil, universitetslektor, Institutt for kunst- og medievitenskap
– dokumentarfilm, filmens historie, filmteori, digitale medier

Rita Elmkvist-Nilsen, doktorgradsstudent, Institutt for kunst- og medievitenskap
– vitenskapsbilder, bilder som redskap for handling (operative bilder), bildeteknologier, teknologi- og vitenskapsstudier, interdisiplinær forskning

Kristoffer S. Fjællingsdal, PhD-stipendiat, Psykologisk institutt
– videospill, miljøspill, brettspill, virtuelle samfunn

Maria Fritsche, førsteamanuensis, Institutt for historiske studier
– filmhistorie, tyskspråkklige filmer, 1930-1950årene, kino, kjønnshistorie og maskulinitet

Anne Gjelsvik, professor, Institutt for kunst- og medievitenskap
– filmvitenskap, intermedialitet, kjønnsrepresentasjon, terror, amerikansk film

Ingunn Hagen, professor, Psykologisk institutt
– publikumsforsking, kommunikasjon, mediepsykologi, kommunikasjon i organisasjoner, kontemplative praksiser

Guri Ellen Hanem, universitetslektor, Institutt for kunst- og medievitenskap
– visuell kultur

Arve Hjelseth, førsteamanuensis, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
– sport og medier, sosiale medier som datakilde og metodisk verktøy, diskusjon av kulturelle hierarkier på sosiale medier

Gunnar Iversen, professor, Institutt for kunst- og medievitenskap
– filmhistorie, norsk mediekultur, norsk filmkultur, filmanalyse, norsk filmhistorie

Anja Johansen, kommunikasjonsrådgiver, NTNU Universitetsbiblioteket
– medieestetikk, teknologi- og vitenskapsstudier, samtidskunst, museologi,

Arne Krokan, professor, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
– forretningsmodeller, digital økonomi, digitale medier, sosiale medier

Monica Mecsei, phd-stipendiat, Institutt for kunst- og medievitenskap
– norsk og samisk film, etnisitet og flerkulturell identitet, visuell kultur

Anne Marit Myrstad, professor, Institutt for kunst- og medievitenskap
– norsk filmhistorie, filmhistorieografi, film og nasjon, feministisk filmteori, kvinner og film

Andrew Perkis, professor, Institutt for elektronikk og telekommunikasjon
– mediateknologi, immersive media technology experiences

Jon Raundalen, instituttleder, Institutt for kunst- og medievitenskap
– filmhistorie, filmindustri, genre, ideologi, medieøkologi

Priscilla Ringrose, professor, Institutt for språk og litteratur – og Institutt for tverrfaglige kulturstudier
– ethnicity, gender, migration, paid domestic labour

Daniel Schofield, førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk og livslang læring
– mediepedagogikk, mediegrafi, mediekompetanse, digital kompetanse, digital danning

Berit Skog, førsteamanuensis, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
– sosiale medier

Hendrik Storstein Spilker, førsteamanuensis, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
– medie- og teknologisosiologi

Ingvild Kvale Sørenssen, førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk og livslang læring
– tweens, barndom, medier, sosialisering, identitet

Roger Andre Søraa, stipendiat, Institutt for tverrfaglige kulturstudier
– roboter, maskiner, sosiale medier, Japan, robotfilmer

Asbjørn Tiller, førsteamanuensis, Institutt for kunst- og medievitenskap
– filmlyd, lyddesign, lydkunst

Aksel Tjora, professor, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
– internett, teknologibruk, forskningsmetoder, interaksjonssosiologi, teori

Soilikki Vettenranta, professor, Institutt for pedagogikk og livslang læring
– krisekommunikasjon, katastrofenyheter, mediepedagogikk, global mediegrafi

Thomas Wold, stipendiat, Psykologisk institutt
– sosial mediebruk, barn og medier, ytringsfrihet og sensur, ideologi i populærkultur, pro-anoreksi