Her skriver vi om medieforskning ved NTNU

Arkiv for februar, 2018

NY BOK om læring og demokrati i en digitalisert verden

av 26. februar 2018 i Forskermiljø, Informasjon med Ingen kommentarer

Daniel Schofield (t.v.) og Vegard Frantzen

Digitale og sosiale medier er blitt dominerende kulturelle verktøy. Dette er tema i den nye boken Mediepedagogikk og mediekompetanse. Danning og læring i en ny mediekultur. To NTNU’ere fra Institutt for pedagogikk og livslang læring er redaktører: førsteamanuensis Daniel Schofield og universitetslektor Vegard Frantzen. Les videre »

Topp