Her skriver vi om medieforskning ved NTNU

NTNU godt representert på årets medieforskerkonferanse

av 19. april 2016 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Fire av arbeidsgruppene på medieforskerkonferansen i år ledes av NTNU-forskere. – Vi er spent på bidragene som kommer. De indikerer jo trendene på forskningsfeltet vårt, sier førsteamanuensis Sara Brinch som skal lede gruppen for visuell kultur.

Sara Brinch

Sara Brinch

Gruppen skal hun lede sammen med professor Nina Lager Vestberg, begge to fra Institutt for kunst- og medievitenskap.

De to er blant dem som jobber med dette forskningsfeltet på NTNU, og som er samlet i forskergruppen Media Acts. Der deltar også blant annet professor Aud Sissel Hoel og phd-stipendiaten Anne Ogundipe i KULMEDIA-prosjektet Digitization and Diversity. Dette ledes av professor Anne-Britt Gran ved Handelshøyskolen BI.

– De bildebaserte sosiale mediene har hatt en enorm vekst de siste årene som følge av nye fotografiske praksiser, smarttelefoner og delingstjenestenes muligheter. De kulturelle sidene av dette er noe av det vi forsker på, sier Sara Brinch.

Samling i Bergen

Medieforskerkonferansen arrangeres annet hvert år. For to år siden var den i Trondheim, nå er det Bergen som er vertskap. Det skjer 20.-21. oktober på hotellet Scandic Ørnen i Bergen.

Sara Brinch har vært med som gruppeleder for visuell kultur siden 2004:

– En fast kjerne forskere er med hver gang, og det er veldig hyggelig. Det er dessuten alltid god deltakelse fra arrangørstedet, og vi er spente på hva som kommer frem fra Bergen i år. Kanskje kommer det også visuell kultur-orienterte temaer knyttet til Bergens-miljøenes satsning på medieinnovasjon, sier Brinch, som understreker at de også ønsker bidrag fra forskning innen de klassiske visuelle uttrykkene.

De fire arbeidsgruppene som ledes av NTNUs medieforskere er:

  • Visuell kultur
  • Fiksjon
  • Digitale medier
  • Massemedias struktur og økonomi

 

VISUELL KULTUR – ledes av professor Nina Lager Vestberg og førsteamanuensis Sara Brinch (fra Institutt for kunst- og medievitenskap).

I gruppens call for paper står det: «Arbeidsgruppa visuell kultur samler forskere som interesserer seg for bildets plass i kulturen. Visualitet, synets historie og blikkets betydning er blant de sentrale stikkordene for problemstillinger som tas opp i denne gruppa. Visuell kultur og visuelle studier er en tverrvitenskapelig møteplass for forskning som berører så vel kunst- som mediefeltet, og som er rettet mot fortidige praksiser så vel som samtidens uttrykk, der spørsmål om hva bilder gjør og hva bilder er, står sentralt. Ditt paper kan presentere empiriske studier, kritiske analyser eller diskusjoner av teoretiske problemstillinger.»

FIKSJON – ledes av professor Anne Gjelsvik (fra Institutt for kunst- og medievitenskap).

I gruppens call for paper står det: «Fiksjon er på frammarsj i mediebildet, ikke minst på grunn av den offentlige samtalen om fjernsynsserier.

Hva særpreger mediefiksjoner, hva handler de om og hvordan kan de analyseres? Fiksjonsgruppen ønsker papers som analyserer verk (film, dataspill, fjernsyn mm) estetisk eller tematisk, såvel som teoretiske diskusjoner av for eksempel fortelling, estetikk, genre, adaptasjon og intermedialitet. Papers om produksjon, distribusjon og brukere er også velkomne.»

DIGITALE MEDIER – ledes av førsteamanuensis Hendrik Storstein Spilker (fra Institutt for sosiologi og statsvitenskap) og førsteamanuensis Svein Høier (fra Institutt for kunst- og medievitenskap).

Hendrik Storstein Spilker

Hendrik Storstein Spilker

I gruppens call for paper står det: «Digitaliseringen av medieuttrykk fortsetter å reise en rekke medievitenskaplige problemstillinger av både humanistisk og samfunnsvitenskapelig art. Gruppa ‘Digitale medier’ er åpen for et mangfold av faglige perspektiver, men ønsker denne gangen særlig bidrag som skuer framover mot fremtidens medielandskap. Gruppen er åpen for ulike tema, knyttet for eksempel til teknologiske, estetiske, brukerrelaterte, bransjerelaterte og regulatoriske aspekter ved digitale medier.»

MASSEMEDIAS STRUKTUR OG ØKONOMI – ledes av førsteamanuensis Jens Barland (fra Avdeling for informatikk og medieteknikk) og Helle Sjøvaag (fra Universitetet i Bergen).

I gruppens call for paper står det: «Økonomiske perspektiv blir stadig mer fremtredende for alle deler i virksomheten i alle typer media. Journalistikkens evne til å oppfylle sin samfunnsoppgave finansieres av markedsorienterte forretningsmodeller. Men forretningslogikk og digitaliseringen av mediemarkedene setter de tradisjonelle inntektene under press. Innovasjon av nye inntekter har også vist seg å være svært krevende. Mediene og journalistikken er sånn sett inne i en periode med stort økonomisk press,» står det blant annet.

 

Viktige datoer

Gå til medieforskerkonferansens hjemmeside for å finne oversikten over program og alle 11 arbeidsgrupper.

Viktige datoer for abstract og papers:

  • 1. mai 2016: Frist for innsending av abstract
  • 20. mai 2016: Frist for tilbakemelding om abstract er akseptert
  • 15. september 2016: Frist for innsending av paper

Påmeldingsfrist for early bird-registrering er 1. juni 2016.

Abonner

Hvis du likte dette, se relaterte innlegg og aktiviteter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Topp