Her skriver vi om medieforskning ved NTNU

Mediedesignere og arkitekter finner tonen sammen

Mediemiljøet ved NTNU i Gjøvik, Medieteknologilaboratoriet (MTL), som har sitt tyngdepunkt innen design, teknologi og farger, skal organiseres inn i Fakultet for arkitektur og billedkunst fra 2017.

Design illustrasjonDermed vil det nye NTNU ha to mediefaglige miljøer på instituttnivå; Medieteknologilaboratoriet som nevnt, samt det eksisterende Institutt for kunst- og medievitenskap (IKM) ved Det humanistiske fakultet. Det blir også andre mediefagmiljøer ved NTNU knyttet til prosjekter og enkeltforskere.

Design

– Hvorfor har dere valgt denne løsningen, sammen med arkitektene, spør vi Terje Stafseng som er seksjonsleder for MTL.

Tyngdepunktene i vårt fagmiljø har funnet frem til faglig fellesskap innenfor Fakultet for arkitektur og billedkunst hvor vi gjensidig ser at vi vil passe godt til hverandre, svarer han.

Terje Stafseng, seksjonsleder for medieteknologi.

Terje Stafseng, seksjonsleder for medieteknologi.

Viktig for prosessen er at Institutt for produktdesign, som i dag hører til Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, også skal overføres til Fakultet for arkitektur og billedkunst.

– Dermed blir design en viktig fellesnevner for det som trekkes oss sammen, fortsetter Stafseng.

– Ved MTL i Gjøvik har vi i dag mediedesign, interaksjonsdesign og webdesign, for å nevne noen. Disse fagene er også sterkt knyttet til teknologi og digitalisering slik vi forsker og underviser om dette, så da er det ganske naturlig at andre teknologiorienterte designmiljøer ved NTNU og vi finner tonen sammen, sier han.

  • LENKE til film om utdanningen i mediedesign ved NTNU i Gjøvik.

Organiseringen i det nye Fakultet for arkitektur og billedkunst er ikke bestemt ennå, men flere miljøer som jobber med design som nå havner i samme fakultet snakker i hvert fall ivrig sammen om noe som kan bli et institutt for design – hvis de får det som de vil.

Fargelabben ved NTNU i Gjøvik er internasjonalt ledende på sitt fagfelt.

Fargelabben ved NTNU i Gjøvik er internasjonalt ledende på sitt fagfelt.

Farger

Fargevitenskap er et annet tyngdepunkt ved MTL, med den internasjonalt anerkjente Fargelabben, eller The Norwegian Colour and Visual Computing Laboratory for å bruke hele navnet.

Fargevitenskap angår jo absolutt alt som er visuelt, ikke minst medier og hvordan man overalt anvender digital gjengivelse. Men dette fagmiljøet vil også kunne dra veksler på fellesskap med arkitektur og også med Kunstakademiet i det samme fakultetet, sier Stafseng.

Fargelabben har for øvrig utmerket seg i senere år med å få betydelige EU-bidrag til sine forskningsprosjekter, og er nå også blitt et av seks NTNU-miljøer som har fått FRIPRO Toppforsk-midler fra Forskningsrådet. Fargelabben vil for øvrig ha en tilhørighet med formelle bånd både til Fakultet for arkitektur og billedkunst og til Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME).

– Fargelabben vil også kunne utnytte fellesskap med lyslaboratoriene som er ved Fakultet for arkitektur og billedkunst, sier Stafseng.

Inkluderende

– Vi er et lite fagmiljø og vi føler at vi er ønsket hos Fakultet for arkitektur og billedkunst. Vi merker at det fakultetet vil bruke omorganiseringene rundt fusjonen til å forbedre seg, og at de her bruker oss på en inkluderende måte, sier Stafseng.

Fredag forrige uke var han sammen med en delegasjon fra Gjøvik på fusjonsworkshop i Trondheim for å diskutere ideer og knytte faglige nettverk.

– Men vi vil samarbeide med alle mediemiljøene i NTNU. Vi har gode relasjoner med IKM som vi også skal gjøre ting sammen med, understreker Stafseng.

Studenter som lærer å utvikle prosjekter og produksjoner i media.

Studenter som lærer å utvikle prosjekter og produksjoner i media.

Abonner

Hvis du likte dette, se relaterte innlegg og aktiviteter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Topp