Her skriver vi om medieforskning ved NTNU

NTNUs nye medieteknologer søker samarbeid

av 8. februar 2016 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Teknologi i media fikk sin egen avdeling da NTNU ble større ved nyttår. Det er Avdeling for informatikk og medieteknikk (AIMT) i Gjøvik.

Terje Stafseng, seksjonsleder for medieteknologi.

Terje Stafseng, seksjonsleder for medieteknologi.

Her finnes både Toppforsk, EU-finansierte prosjekter og ca. 1000 studenter.

– Nå vil vi utnytte nye partnere i NTNU-systemet til å komme oss enda et steg videre, sier seksjonsleder Terje Stafseng.

Avdelingen er delt i to seksjoner, NISLab (Norsk informasjonssikkerhetslaboratorium) og MTL (Medieteknologilaboratoriet). Terje Stafseng er seksjonsleder for MTL, og vi ber om nærmere presentasjon:

– Det meste av forskning og utdanning er basert på anvendt informatikk. For avdelingen som helhet er hovedfokus innen informasjonssikkerhet, farge- og bildevitenskap, programmering og interaksjonsdesign/mediefag. Det profilerte Center for Cyber and Information Security (CCIS) hører til avdelingen.

– Hvilke stikkord vil du bruke om din seksjon i avdelingen, det som er medieteknologi?

  • Farge- og bildevitenskap, der prosjektene omhandler alt fra bildekvalitet medisinske bilder til forskning på kulturminner.
  • Programmering for PC, smarttelefon, smartklokke og activity tracker.
  • Interaksjonsdesign og mediefag med design, produksjon, innovasjon og brukskvalitet.

– Hva er det som kommer spesielt frem ved å sette media og teknikk sammen?

– Som et eksempel kan vi sammenligne utdanning og forskning ved MTL med den kompetansen som et moderne mediehus har behov for i daglig drift, for å drive innovativt og utvikle seg for framtida. Vi har studenter som jobber med medieinnovasjoner som passer for morgendagens forretningsmodeller, andre studenter programmerer datasystemer og applikasjoner som gjør det mulig å implementere disse innovasjonene.

– Vi utdanner studenter formgir det grafiske designet for både analoge og digitale flater, gjerne i samarbeid med webutviklere som spesialiserer seg på front-end, det vil si det som er synlig for leser og bruker. Interaksjonsdesigneren fokuserer på brukergrensesnitt og brukskvalitet og sørger for brukervennlige systemer.

– Lyd og bilde er også sentralt for mediehusene, og noen av våre studenter har kunnskaper og ferdigheter knyttet til teknologiene som ligger til grunn for moderne medieproduksjonssystemer. Dette innebærer både produksjon, bearbeiding, distribusjon og lagring av ulike typer lyd- og bildeproduksjoner.

– Totalt har vi nærmere 650 studenter fordelt på bachelor- og masternivå i seksjonen for medieteknologi.

  • Dette er andre artikkel som presenterer et medieforskningsmiljø ved NTNU. Les første artikkel her, om Institutt for kunst- og medievitenskap.

– Hvor mange er dere ved hele avdelingen, og hvor mange er tilknyttet seksjonen MTL?

– Avdelingen har totalt 42 ansatte i full, fast stilling. Videre har vi tilknyttet ca. 25 i toer-stillinger, fire postdoktorer, 45 doktorgradsstudenter og en administrasjon på seks personer.

– På MTL finner du 27 av de fast ansatte, 20 av toer-stillingene og nær 20 av doktorandene.

– Dere assosieres med NRK, hva ligger i det?

– Fram til 1995 hadde vi utdanning av programingeniører, en utdanning som lenge ble sett på som en «NRK-utdanning». Etter at denne flyttet til Lillehammer (HiL) valgte Gjøvik å satse på videre utvikling av sin Grafisk ingeniørutdanning. Dette la grunnlaget for langt bredere utdanninger med en langt større målgruppe enn fjernsyns- og videoprodusenter.

– Arbeidsmarkedet for våre mediestudenter er, i tillegg til fjernsyns- og videoprodusenter, eksempelvis også kommunikasjons- og designbyråer, webutviklingsselskaper, mediehus og informasjonsavdelinger i større bedrifter og offentlig forvaltning.

– Med dagens medieutvikling er for øvrig «alt» i ferd med å få en side til media, så vi opplever nå at våre studenter finner seg arbeid og oppdragsgivere over alt i samfunnet.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Fargevitenskap er et profilert fagfelt ved Medieteknologilaboratoriet.

Fargevitenskap er et profilert fagfelt ved Medieteknologilaboratoriet.

– På hvilke fagfelt gjør dere en ekstra innsats, hvor har dere spesielle profiler?

– Våre viktigeste faglige profiler er, for det første, Color and visual computing. Dette er det forskningsmiljøet hos oss som over flere år har lykkes med å få akseptert forskningssøknader både mot forskningsrådet og EU. For øyeblikket har miljøet tre større prosjekter, blant dem et finansiert av FRIPRO Toppforsk.

– For det andre er spillteknologi også et viktig område for oss. Eksempler er utforsking av neste generasjons nettbrett som kommer til å være utstyrt med dybdesensor, og «community policing» som innebærer å skape engasjement blant folk til å informere og hjelpe politiet. Spillteknologi er med på å skape samhandling mellom samfunnets borgere og politiet, for mer effektiv oppklaring av forbrytelser.

– For det tredje har vi interaksjonsdesign som blant annet handler om hvordan brukeren opplever kvaliteten på et produkt eller en tjeneste. Ved å undersøke brukeropplevelsen kan grensesnitt, design og informasjonsstruktur forbedres og gi mer fornøyde brukere. Eye tracking er et eksempel på metodikk som samler data brukeren.

– Kan du si litt om ambisjonene, noe dere ønsker å strekke dere spesielt etter i tiden fremover?

– Vi skal fortsatt jobbe for å bli bedre på områder der vi allerede er gode. Det betyr at vi skal tilrettelegge for at fagmiljøene som jobber med spillprogrammering og farge- og bildebehandling skal fortsette å utvikle sin internasjonale excellence. Videre skal vi være opportunistiske og lete etter nye bruksområder for denne kompetansen.

– Med mange nye kolleger i det nye NTNU ser vi fram til nye samarbeidsmuligheter både innen informatikk og mediefag.

– Vi skal være med å utvikle NTNU og bidra til å skape kunnskap for en bedre verden, slår Terje Stafseng fast.

 

Abonner

Hvis du likte dette, se relaterte innlegg og aktiviteter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Topp