Her skriver vi om medieforskning ved NTNU

Nettverket skal koble medieforskere ved NTNU og gjøre oss mer synlige

av 19. januar 2016 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Velkommen til nettverket «NTNU mediaLAB». Det skal knytte sammen medieforskere i NTNU, gjøre oss synlige for hverandre – og for omgivelsene.

Jens Barland, initiativtaker til nettverket NTNU mediaLAB

Jens Barland, initiativtaker til nettverket, ønsker kolleger velkommen.

Vi benytter anledningen med fusjonen ved inngangen til 2016 som etablerer et nytt og større universitet.

Hensikten er å la medieforskere i mange ulike fagmiljøer få vite mer om hverandre. Vi vil gjerne koble kolleger på nye måter så det kan oppstå kreativitet og samarbeid i forskning, prosjektsøknader og i undervisning. Vi vil også vise frem NTNUs medieforskning til verden rundt oss.

Medieforskning er tverrfaglig. Derfor foregår det spennende forskning om media i ulike fagmiljøer. Men disse fagmiljøene har ikke nødvendigvis mye kontakt med hverandre. Eksempler: filmhistorie, algoritmer for anbefalingsteknologi, nye digitale inntektsstrømmer, prosjektledelse i media, politisk kommunikasjon – for å nevne noen enkelttilfeller av spennende medieforskning i NTNU. Vi er «hver for oss» i egne fagmiljøer. Men samtidig, på hver våre steder utnytter vi fordelen av å være i spisskompetente miljøer.

Dette nettstedet vil være kjernen i nettverket. Her vil vi publisere:

  • ARTIKLER: Skrive fortløpende om personene, aktivitetene og prosjektene som utgjør medieforskning tilknyttet NTNU, og også dele annen informasjon av felles interesse. Noe av dette kan være nyhetersom er verdt å spre videre.
  • LISTEover medieforskere ved NTNU med stikkord for kompetansefelt, og lenke til hver enkelt sin NTNU-profilside med kontaktinformasjon. Dette skal gjøre det lett for eksterne, f.eks. journalister, å finne en medieekspert hos NTNU. Det er frivillig å stå på listen.

Medlem? Hvem kan være medlem, og hva innebærer det? Hvem som helst tilknyttet NTNU som på et eller annet vis jobber med medieforskning kan være medlem. Da får man informasjon om aktiviteter og nyhetsvarsel fra bloggen. De som har forskerkompetanse kan også stå på listen Finn en medieforsker (det er frivillig). Medlemmer kan bli spurt om å skrive litt om sine forskningsaktiviteter, som bidrag til bloggartikler om det som foregår av medieforskning rundt på universitetet. Hvis alle gir litt får vi mye = delingsøkonomi i praksis. Medlemskapet er gratis.

Fysisk møte: Vi vil også ta initiativ til at nettverkets medlemmer kan møtes fysisk og faglig. Her må det litt mer på plass først, så foreløpig kan vi bare si at dette er noe vi jobber for å få til.

Hvem står bak? Nettverket og bloggen vil bli drevet av Jens Barland, førsteamanuensis i medieledelse. En komité vil bidra til bredere impulser. Den består av professor Anne Gjelsvik fra Institutt for film- og medievitenskap, og seksjonsleder Terje Stafseng ved Medieteknologilaboratoriet i Gjøvik. Nettverket starter beskjedent med blogging. Hvis utviklingen viser at dette har livets rett kan vi kanskje få mer ressurser etter hvert.

Vi tar sikte på å ha litt nytt å meddele hver uke, og sender da varsel på epost.

Innspill og meningsytringer er hjertelig velkommen til:medialab@ntnu.no.

Velkommen!
Hilsen Jens Barland
initiativtaker til nettverket «NTNU mediaLAB»

Abonner

Hvis du likte dette, se relaterte innlegg og aktiviteter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Topp