Kunnskap for en bedre verden.

Stikkord: LOR

Digitale tvillinger og andre aktive krabater!

Digital twins and other active critters!

LOR (læringsressurslagre) er glimrende støtteverktøy for å ta i bruk aktive (og tradisjonelle) læringsressurser på en enkel og intuitiv måte. Aktive læringsressurser belyses i NTNUs innlegg om LOR på Bibsys’ brukerkonferanse i 2017, og er eksempelvis simuleringer, adaptive læringsobjekter og mange andre former for studentaktiviserende læringsressurser, som på en svært enkel og intuitiv måte kan tas i bruk i eksempelvis Blackboard Learn med støtte fra et godt LOR.

NTNU har valgt DLR som LOR. DLR er et LOR-system levert av Kunnskapsdepartementets (KDs) eget tjenesteorgan, Unit. Du kan gå direkte til DLR sin egen webside for å få en smak på hva som finnes der i dag. I DLR kan du søke opp åpne læringsressurser produsert ved NTNU, og andre steder. DLR kan brukes innenfra Blackboard Learn (i bruk ved NTNU) og innenfra Instructure Canvas (i store deler av UH-sektoren), og er under tilpasning for Itslearning og Open EdEx.

En gruppe aktive læringsressurser er Digitale tvillinger. Digitale tvillinger mimer «ekte» systemer, slik som kjemiske reaksjoner, fysiske systemer osv. Alt som på en rimelig god måte kan simuleres ved hjelp av datamaskiner, egner seg som digitale tvillinger. Kjemiforsøk med syrer og baser er et enkelt eksempel. Et langt mer komplekst eksempel er et virtuelt kjemilaboratorium, eller en simulering av en vindmøllepark. Finnes en digital tvilling tilgjengelig innenfor DLR-systemet, kan brukerne kan gå inn i Blackboard Learn, lime inn et DLR-objekt og søke opp tvillingen. Er denne grei, limes den inn. Presto. Eksempler på læringsressursdatabaser som DLR kan tilknyttes er EUs samarbeidssystem og database for åpne forskning- og utdanningsressurserOER CommonsOER Africa og EUs OER-database.

Ferden går stadig videre, og et godt LOR som DLR er et strategisk valg i utviklingen for å tilby digitale læringsressurser, både digitale student(inter)aktive læringsressurser som omtalt her («Digitale tvillinger og andre aktive krabater»), og mer tradisjonelle læringsressurser.

DLR for Blackboard klar til bruk

av 4. november 2016 i Smånytt med Ingen kommentarer

DLR for Blackboard ready to use

Læringsressurslageret DLR for Blackboard ble godkjent i dag for bruk i NTNUs kommende elektroniske læringsstøttesystem Blackboard Learn. DLR for Blackboard vil dermed være klar til produksjon innen Blackboard Learn fra den 15. november i år.

Fra før av er Bibsys DLR tilgjengelig for Instructure sitt Canvas læringsstøttesystem,  som blant annet brukes ved universitetet i Bergen), og flere andre eLS/LMS står i følge leverandøren Bibsys for tur.

DLR tilbyr lettbrukte, innovative og robuste funksjoner for lagring og bruk av læringsrelaterte digitale ressurser. Eksempler på digitale læringsressurser som kan publiseres i Blackboard Learn på en brukervennlig og intuitiv måte gjennom DLR er lysark, videoer og tekstfiler. Aktive læringsressurser som simuleringer (i første rekke fra JavaScript) vil bli støttet i løpet av våren, og i god tid før full produksjonsstart for Blackboard Learn som læringsstøttesystem ved NTNU fra høstsemesteret 2017. DLR får rikelig med integrasjoner mot aktuelle produksjons- og presentasjonsverktøy i sektoren som Office 365 og MediaSite, og fungerer slik sett som et nyttig lim mellom disse. Støtte for søk i og direkte bruk av andre læringsressursbanker (uten å gå ut av Blackboard Learn /DLR) kommer forhåpentligvis i løpet av våren.

I første omgang vil DLR bli tatt i bruk for utvalgte emner blant de 210 emnene som skal legges inn i Blackboard Learn fra 1. januar 2017, i det som kalles pilot fase 2 for Blackboard Learn. NB! Om du som fagperson ved NTNU ønsker å få bruke DLR i pilotfasen, si ifra til Orakeltjenesten ved NTNU om dette, så vil ønsket bli sluset videre til LOR-prosjektet som bistår med innføringen av DLR.

Etter planen vil alt av informasjons- og opplæringsmateriell for bruken være klart til 1. mars 2017. DLR er forøvrig svært enkelt å bruke, og vil slik LOR-prosjektet seer det bidra til å gi en enda enklere bruke av Blackboard Learn på utvalgte områder.

Vinteren og våren vil forøvrig gå med til å sjekke, dobbeltsjekke og trippelsjekke at løsningen er klar til full produksjon til oppstarten av høstsemesteret 2017. Løsningen må vise at den håndterer store publiserings- og visningsvolum uten tidsforsinkelser eller ytelsesproblemer. Funksjonene vil bli justert ut fra brukernes tilbakemeldinger i løpet av vårsemesteret. Målet er nå (som tidligere i LOR-prosjektet) at løsningen skal være lettbrukt, og gi nyttig merverdi i forhold til Blackboard Learn alene.

Et eksempel på hvordan DLR gir merverdi er den forenklende videopubliseringsfunksjonen, som klargjøres nå. DLR som integrert funksjon i Blackboard Learn gir MediaSite (som er universitets- og høgskolesektorens felles videostrømmeløsning) et enkelt grensesnitt for opplasting og publisering av videoer, uten å ta i bruk MyMediaSite eller liknende. Et annet eksempel på merverdi er opplasting av filer fra Office 365 sin personlige OneDrive-funksjon, som også vil bli en enkel og intiutiv funksjon for å publisere filer direkte fra OneDrive gjennom DLR til Blackboard Learn. Dette kaller vi i LOR-prosjektet ofte for «høyreklikkspublisering». Om prosjektmidlene strekker til, vil vi også klargjøre direkte publisering av opptak fra Skype for Business, som er NTNUs standardsystem for kommunikasjons og samhandling.

LOR ved NTNU – visjoner om gjenbruk og deling

LOR at NTNU – visions of reuse and sharing!

(Press link above for English edition, Courtesy of Google translate)

Hei, og velkommen til prosjektet LOR ved NTNU!

Du leser nå første innlegg i NTNUs nyopprettede blogg om LOR – learning object repository, læringsressurslager, først publisert i 2016. Her finner du informasjon om hva et LOR er, hvordan det tas i bruk ved blant annet NTNU, og hvordan det kan bli langt mer enn det et LOR har vært tidligere. Det er fullt mulig å komme med spørsmål, kommentarer og råd. Ta kontakt direkte med meg, eller benytt kommentarfunksjonene til høyre for selve bloggen. Bloggen vil bli moderert.

Visjonen er at LORet skal være en samlende tjeneste, hvor åpent tilgjengelige ressurser kan lagres, søkes opp og (gjen-)brukes, uavhengig av institusjon og brukerplattform. I tillegg til åpent tilgjengelige læringsressurser må en slik tjeneste støtte lukkede ressurser, det vil si ressurser som bare skal være tilgjengelig for de ressursene angår, slik som studenter og ansatte ved en bestemt utdanning.

Det er ingen veletablert norsk oversetting av Learning Object Repository, men læringsressurslager er et alminnelig norsk ord som dekker i alle fall deler av funksjonaliteten. I tillegg til selve lagringen, gjenfinningen og bruken av læringsressursene er visjonen at LORet skal være et sted som gir tilgang til «alt» av læringsressurser. I tillegg til åpent tilgjengelige læringsressurser og lukkede kilder produsert i utdanningssektoren er tanken at også kommersielle kilder skal kunne knyttes til, så lenge noen betaler for bruken.

Sett fra brukerståsted skal LORet være relativt usynlig, og «gli inn» i alle aktuelle brukersystemer. Eksempler på brukersystemer er eLS (electronic learning systems, elektroniske læringssystemer, tidligere kalt LMS), læringsportaler, universelle tjenesteplattformer som Office 365, eAs (digitale eksamenssystemer), sosiale medier som Facebook og alle andre steder hvor brukeren kan ha nytte av å finne læringsressurser. Dette er et eksempel på hvordan gjenbruk er godt støttet gjennom LORet.

Prosjektet «LOR ved NTNU» vil i første omgang spesifisere, velge og implementere et LOR som dekker et grunnbehov, samtidig som det er egnet for å vokse seg inn i den langsiktige rollen det er tiltenkt. Første brukersystem tilknyttet LORet vil være NTNUs nye eLS, Blackboard Learn (BbL). BbL skal ta i bruk LORet senest 1.1.2017. Til da skal NTNU ha fått til en tett integrasjon med BbL, i første omgang basert på Learning Tools Interaoperatiblity (LTI),. LORet skal i første rekke tilby lagring av læringsressurser fra BbL, og søk og bruk av materiale både fra den interne lagringen, fra tilknyttede systemer (slik som videolagring, i dag MediaSite) og fra viktige nasjonale kilder. De øvrige funksjonene – lista er lang og vokser fortsatt – er planlagt implementert over flere år.

Håpet er samtidig at NTNU sammen med en økende klynge av samarbeidspartnere skal klare å utvide tjenestespekteret gradvis, og få etablert en tjeneste som blir av nytte for hele det lærende norske samfunnet, og gjerne helt inn i internasjonale sammenhenger.

Blant gode hjelpere kan nevnes Uninett og Bibsys, som sammen med NTNUs gode samarbeidspartnere ved universitetene i Bergen, Oslo og Tromsø drøfter hvordan et felles LOR kan bli til størst mulig nytte for flest mulig.

Topp