Kunnskap for en bedre verden.

Om LOR-prosjektet

Prosjektet «LOR ved NTNU» er tilknyttet NTNU Toppundervisning eid av prorektor for utdanning Berit Kjelstad gjennom programmet «IT i utdanningen». Dette eies av IT-direktør Håkon Alstad, er et samarbeid med studiesjef Inge Fotland, og ledes av Kirsti Sørgaard Moe. Prosjektleder er Arnt Richard Rørvik.

Prosjektgruppen består av representanter fra Bibsys, Uninett, NTNUs fagstøttenettverk, læringsstøtteenhet, multimediaseksjon, universitetsbibliotek og IT.

Målet er at NTNUs eLS Blackbaord Learn skal ta i bruk LORet med pilotering fra 1.10.2017, med aktiv testing og tilpasning fram til 15.11, vurdering og eLS-pilot fase 2, 1.1.2017.

Den overordnede visjonen til prosjektet er at LORet skal være til nytte for alle undervisningsinstitusjoner og alle elever og studenter i Norge, i tråd med blant annet NTNUs visjon om «kunnskap for en bedre verden» sett i et lengre perspektiv, i samarbeid med sektoren, hvor NTNU blant annet inngår i BOTT-samarbeidet.

Kontakt:

Prosjektet kan enklest nås pr. mail til prosjektleder arnt.r.rorvik@ntnu.no, SfB (Lync) arnt.r.rorvik@ntnu.no eventuelt pr. telefon til 73559167 eller 95701081.

Topp