Kunnskap for en bedre verden.

Om LOR-prosjektet

Prosjektet «LOR ved NTNU» er tilknyttet NTNU Toppundervisning eid av prorektor for utdanning Berit Kjelstad gjennom programmet «IT i utdanningen». Dette eies av IT-direktør Håkon Alstad, er et samarbeid med studiesjef Inge Fotland, og ledes av Kirsti Sørgaard Moe. Prosjektleder er Arnt Richard Rørvik.

Prosjektgruppen består av representanter fra Bibsys, Uninett, NTNUs fagstøttenettverk, læringsstøtteenhet, multimediaseksjon, universitetsbibliotek og IT.

Målet er at NTNUs eLS Blackbaord Learn skal ta i bruk LORet med pilotering fra 1.10.2017, med aktiv testing og tilpasning fram til 15.11, vurdering og eLS-pilot fase 2, 1.1.2017.

Den overordnede visjonen til prosjektet er at LORet skal være til nytte for alle undervisningsinstitusjoner og alle elever og studenter i Norge, i tråd med blant annet NTNUs visjon om «kunnskap for en bedre verden» sett i et lengre perspektiv, i samarbeid med sektoren, hvor NTNU blant annet inngår i BOTT-samarbeidet.

Kontakt:

Prosjektet kan enklest nås pr. mail til prosjektleder arnt.r.rorvik@ntnu.no, SfB (Lync) arnt.r.rorvik@ntnu.no eventuelt pr. telefon til 73559167 eller 95701081.

Arnt Richard Rørvik er opprinngelig kybernetiker, har arbeidet som førstekonsulent/overingeniør ved Nasjonalbiblioteket, som høgskolelektor ved Høgskolesenteret i Nordland (nåværende Nord universitet) og har vært leder for IKT tjenesteutvikling ved HiST. Jobber både med utvkling, strategi og arkitektur, og har vært prosjektleder tidligere ved innføring av nye tjenester for ansatte og studenter ved HiST.

Kan kontaktes på epost arnt.r.rorvik@ntnu.no, eller på tlf. 73559167.
Fram til 1.1.2017 leder jeg prosjektet "LOR ved NTNU".

Topp