Kunnskap for en bedre verden.

Strategisk

LOR 3.0 – Paradigmaskifte i lærings- og kunnskapsformidling?

LOR 3.0 – A paradigm shift in learning- and knowledge dissemination?

Tradisjonelle LOR (Læringsressurslagre) har ofte vært integrerte i elektroniske læringssystemer (eLS), og kun tilgjengelig fra disse, eller helt frittstående, slik som i OER (open educational repositories). Eksempler på de integrerte og interne LORene er Blackboard Learn, Instructure Canvas, Itslearning osv. En god tanke, en god tjeneste, men i utgangspunktet kun tilgjengelig når du er bruker av eLS/LMSet.

LOR 2.0 er de frittstående læringsressurslagrene, som kan integreres i mer enn ett eLS/LMS. For NTNUs LOR, Unit’ DLR, er det tilgang til relevante søk i egne og samarbeidende organisasjoners ressurser, og «pek og velg» av læringsressurser, direkte fra DLR og inn i Blackboard Learn, Instructure Canvas etc..

Så hva er LOR 3.0? Dette er også frittstående læringsressurslagre, men har i tillegg gode produktivitets-verktøy, rikelig med koplinger til ressurser og verktøy, nasjonalt og internasjonalt.

DLR, som NTNU har valgt som LOR, er på god vei til å bli et LOR 3.0. Det mangler noen koplinger ut i den store, vide verden ennå, men basisen er klargjort. Figuren «DLR – endeløse muligheter!» forsøker å presentere litt av grunntanken i DLR som LOR, og utviklingsmulighetene.

DLR connections

DLR- a LOR 3.0 ready system.

Blå institusjon (eksempelvis NTNU) har et elektronisk læringssystem med Blackboard Learn (LMS 1), som styres av Felles Studiesystem (FS), og med DLR som LOR. DLR vil bli gjort tilgjengelig i BlackboardLearn slik at du kan sette inn læringsressurser derfra i ei Blackboard Learn-side. De brune og sorte boksene viser tilvsvarende systemer ved samarbeidende institusjoner. Der NTNU har MediaSite, kan eksempelvis universitet 2 (brun farge i figuren) ha 23Video for multimedia. Uansett hvor kilden ligger, vil bruken av multimedia via DLR være like enkelt og intuitivt i alle de viste eLS/LMSene.

Det står igjen noen strategiske beslutninger, og noe utvikling før de grønne, rosa og lilla koplingene er på plass, og DLR blir et virkelig LOR 3.0:

  • De grønne er toveis koplinger. Her vil du kunne publisere til de åpne læringsressurslagrene ved å velge åpen publisering istedenfor institusjonsintern publisering. Du vil også kunne søke opp og bruke materiale fra alle kildene i figuren, etterhvert som de legges til. Her er Nasjonalbiblioteket, OER (Open Educational Resourses) Commons, OER Africa osv. med som mulige kilder.
  • Rosa er også toveis, og representerer et – eller flere – «søskensystem» av DLR, slik som vist her, eksempelvis BIRD som inneholder forskningsmateriale.
  • De lilla er enveis koplinger, og er alternative portaler for tilgang til materiale fra DLR. Eksempelvis kan NTNU Open tenkes å enkelt presentere åpne typer læringsressurser. DLR har i tillegg sin egen portal, hvor du og jeg kan gå direkte inn for å søke opp de åpne ressursene der. Om du logger inn i DLR med Feide, kan du få tilgang til mer lukkede ressurser. Både Instagram og Facebook kan være avtakere av åpne (og etterhvert, mer lukkede) ressurser, om det skulle være ønskelig å presentere slike der også.

Summa summarum – et LOR 3.0, som DLR snart kan bli, er et utrolig slagkraftig verktøy for produksjon, lagring, søk og gjenbruk av læringsressurser, lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Digitale tvillinger og andre aktive krabater!

Digital twins and other active critters!

LOR (læringsressurslagre) er glimrende støtteverktøy for å ta i bruk aktive (og tradisjonelle) læringsressurser på en enkel og intuitiv måte. Aktive læringsressurser belyses i NTNUs innlegg om LOR på Bibsys’ brukerkonferanse i 2017, og er eksempelvis simuleringer, adaptive læringsobjekter og mange andre former for studentaktiviserende læringsressurser, som på en svært enkel og intuitiv måte kan tas i bruk i eksempelvis Blackboard Learn med støtte fra et godt LOR.

NTNU har valgt DLR som LOR. DLR er et LOR-system levert av Kunnskapsdepartementets (KDs) eget tjenesteorgan, Unit. Du kan gå direkte til DLR sin egen webside for å få en smak på hva som finnes der i dag. I DLR kan du søke opp åpne læringsressurser produsert ved NTNU, og andre steder. DLR kan brukes innenfra Blackboard Learn (i bruk ved NTNU) og innenfra Instructure Canvas (i store deler av UH-sektoren), og er under tilpasning for Itslearning og Open EdEx.

En gruppe aktive læringsressurser er Digitale tvillinger. Digitale tvillinger mimer «ekte» systemer, slik som kjemiske reaksjoner, fysiske systemer osv. Alt som på en rimelig god måte kan simuleres ved hjelp av datamaskiner, egner seg som digitale tvillinger. Kjemiforsøk med syrer og baser er et enkelt eksempel. Et langt mer komplekst eksempel er et virtuelt kjemilaboratorium, eller en simulering av en vindmøllepark. Finnes en digital tvilling tilgjengelig innenfor DLR-systemet, kan brukerne kan gå inn i Blackboard Learn, lime inn et DLR-objekt og søke opp tvillingen. Er denne grei, limes den inn. Presto. Eksempler på læringsressursdatabaser som DLR kan tilknyttes er EUs samarbeidssystem og database for åpne forskning- og utdanningsressurserOER CommonsOER Africa og EUs OER-database.

Ferden går stadig videre, og et godt LOR som DLR er et strategisk valg i utviklingen for å tilby digitale læringsressurser, både digitale student(inter)aktive læringsressurser som omtalt her («Digitale tvillinger og andre aktive krabater»), og mer tradisjonelle læringsressurser.

Topp