Kunnskap for en bedre verden.

Smånytt

DLR ved NTNU høsten 2018

av 6. august 2018 i Smånytt med Ingen kommentarer

DLR-tjenesten (Digitale læringsressurser) fra Unit avd. Bibsys tas for alvor i bruk ved NTNU høsten 2018. Etter planen vil 10 emner ved NTNU få tilgang til DLR-tjenesten, for å kunne lagre og bruke digitale læringsressurser der. Det blir naturligvis gitt opplæring i bruken for de som ønsker det, og de som har behov vil få brukerstøtte. Interesserte enheter og publisister kan gjerne ta kontakt. Universitetsbiblioteket ved NTNU er nå eier av systemet ved NTNU, og koordinerer bruk og utvikling ved NTNU sammen med Læringssenteret. DLR er tett integrert i Blackboard Learn ved NTNU. Karen Johanne Buset er operativ kontaktperson på Universitetsbiblioteket, og Christian Moen Fjære ved Læringssenteret.

 

Blackbord + Canvas = DLR

av 12. desember 2016 i Arkitektur, Smånytt med Ingen kommentarer

Blackboard + Canvas=DLR (english ed.)

Blackboard og Canvas har én fellesnevner: Bibsys DLR.

Universitetsavisa melder at UH-sektoren har valgt Instructure Canvas som eLS (elektronisk læringssystem). I utgangspunktet vanskeliggjør dette lettvindt deling og gjenbruk av læringsressurser mellom NTNU og resten av UH-sektoren. Imidlertid kan fagpersoner dele og gjenbruke læringsressurser via læringsbanken (LORet) Bibsys DLR, uansett om de bruker Blackboard Learn eller Instructure Canvas, så lenge egen UH-institusjon abonnerer på DLR. I tillegg vil alle læringsressurser kunne gjenbrukes av faglæreren selv forutsatt at de lagres i DLR, uansett hvilket eLS institusjonen velger en gang i framtida.

Når læringsressursene lagres i Bibsys DLR (en enkel operasjon) sikres på denne måten enkel bruk og gjenbruk av læringsressurser i framtida, fordi det kan tilpasses ethvert oppegående eLS. Dermed kan NTNU (og andre UH-institusjoner) trygt velge det best egnede eLSet i framtida, uten å frykte for flytting av læringsressurser fra det eLSet som er i bruk, til det neste.

Til sist; når kommer Bibsys DLR i full bruk ved NTNU? Etter planen fra starten på høstsemesteret 2018.

Påkopling til EUs læringsressursdatabase?

Connection to EU’s learning resource database?

EU har åpnet tilgang til en stor læringsressursdatabase; eduOER. OER står for Open Education Resources, og er en samling av beskrivelser av læringsressurser, med pekere til læringsressursene der de ligger. Et LOR som Bibsys DLR passer godt inn i denne modellen. DLR vil da både være kilde til beskrivelser av de åpne læringsressursene som eduOER kan høste inn, som bruker av beskrivelsene i eduOER.

Om en fagtilsatt som bruker av Bibsys DLR skulle velge å publisere en læringsressurs åpent, så vil eduOER i denne modellen få lov til å høste beskrivelsene, og lenke seg opp mot ressursene i DLR.

En bruker i Bibsys DLR og i tilsvarende systemer som er knyttet til eduOER vil kunne søke i alle læringsressursene som finnes i eduOER, direkte fra sitt eLS/LMS slik som Blackobard Learn eller Instructure Canvas), og sette inn læringsressursene direkte inn i sitt undervisningsmateriell. Et kraftig og intuitivt søkesystem vil gjøre det enklere å finne det «rette» læringsmateriellet.

Så til de mer tekniske detaljene – for de som er interesserte i det:

eduOER forklarer sammenkoplingen slik – i en figur som er relativt intuitiv:

concept2

DB er databaser som inneholder beskrivelser av læringsressurser – dvs. metadata, inklusive titler, type innhold, beskrivelser av innhold, lenker (URLer, internet-adresser) til innhold osv. Pilene viser hvor disse metadataene flyter, og hvordan de både samles oppover i systemet (dvs. mot eduOER), og spres nedover mot lokale databaser (DB) slik som Bibsys DLR, og gjøres tilgjengelig til The USER – meg og deg! 🙂

I denne figuren kan vi se Bibsys DLR i flere roller: Som The University sin tilknytning, The Library or reserach project sin tilknytning og The NREN som det samlende punktet.

Alle metadata som skal være åpne i Bibsys DLR, vil her deles med eduOER. På samme måte deles metadata i eduOER til Bibsys DLR, slik at DLR sine brukere får tilgang til å søke i, og lenke seg opp mot millioner av læringsressurser fra de universiteter, høgskoler og forskningsinstitusjoner som knytter seg opp mot eduOER.

Om den fagtilsatte ønsker å dele en ressurs åpent, så vil kollegaer og studenter over hele verden kunne finne den gjennom sine LOR-systemer, direkte fra eduOER, eller via systemer som høster inn metadata fra eduOER. Denne formen for åpen publisering er med å oppfylle blant annet NTNUs slagord – Kunnskap for en bedre verden.

Når kommer eduOER til Bibsys DLR? Tidligst i januar 2017, senest februar, om budsjetter og annet styrende står oss bi.

DLR for Blackboard klar til bruk

av 4. november 2016 i Smånytt med Ingen kommentarer

DLR for Blackboard ready to use

Læringsressurslageret DLR for Blackboard ble godkjent i dag for bruk i NTNUs kommende elektroniske læringsstøttesystem Blackboard Learn. DLR for Blackboard vil dermed være klar til produksjon innen Blackboard Learn fra den 15. november i år.

Fra før av er Bibsys DLR tilgjengelig for Instructure sitt Canvas læringsstøttesystem,  som blant annet brukes ved universitetet i Bergen), og flere andre eLS/LMS står i følge leverandøren Bibsys for tur.

DLR tilbyr lettbrukte, innovative og robuste funksjoner for lagring og bruk av læringsrelaterte digitale ressurser. Eksempler på digitale læringsressurser som kan publiseres i Blackboard Learn på en brukervennlig og intuitiv måte gjennom DLR er lysark, videoer og tekstfiler. Aktive læringsressurser som simuleringer (i første rekke fra JavaScript) vil bli støttet i løpet av våren, og i god tid før full produksjonsstart for Blackboard Learn som læringsstøttesystem ved NTNU fra høstsemesteret 2017. DLR får rikelig med integrasjoner mot aktuelle produksjons- og presentasjonsverktøy i sektoren som Office 365 og MediaSite, og fungerer slik sett som et nyttig lim mellom disse. Støtte for søk i og direkte bruk av andre læringsressursbanker (uten å gå ut av Blackboard Learn /DLR) kommer forhåpentligvis i løpet av våren.

I første omgang vil DLR bli tatt i bruk for utvalgte emner blant de 210 emnene som skal legges inn i Blackboard Learn fra 1. januar 2017, i det som kalles pilot fase 2 for Blackboard Learn. NB! Om du som fagperson ved NTNU ønsker å få bruke DLR i pilotfasen, si ifra til Orakeltjenesten ved NTNU om dette, så vil ønsket bli sluset videre til LOR-prosjektet som bistår med innføringen av DLR.

Etter planen vil alt av informasjons- og opplæringsmateriell for bruken være klart til 1. mars 2017. DLR er forøvrig svært enkelt å bruke, og vil slik LOR-prosjektet seer det bidra til å gi en enda enklere bruke av Blackboard Learn på utvalgte områder.

Vinteren og våren vil forøvrig gå med til å sjekke, dobbeltsjekke og trippelsjekke at løsningen er klar til full produksjon til oppstarten av høstsemesteret 2017. Løsningen må vise at den håndterer store publiserings- og visningsvolum uten tidsforsinkelser eller ytelsesproblemer. Funksjonene vil bli justert ut fra brukernes tilbakemeldinger i løpet av vårsemesteret. Målet er nå (som tidligere i LOR-prosjektet) at løsningen skal være lettbrukt, og gi nyttig merverdi i forhold til Blackboard Learn alene.

Et eksempel på hvordan DLR gir merverdi er den forenklende videopubliseringsfunksjonen, som klargjøres nå. DLR som integrert funksjon i Blackboard Learn gir MediaSite (som er universitets- og høgskolesektorens felles videostrømmeløsning) et enkelt grensesnitt for opplasting og publisering av videoer, uten å ta i bruk MyMediaSite eller liknende. Et annet eksempel på merverdi er opplasting av filer fra Office 365 sin personlige OneDrive-funksjon, som også vil bli en enkel og intiutiv funksjon for å publisere filer direkte fra OneDrive gjennom DLR til Blackboard Learn. Dette kaller vi i LOR-prosjektet ofte for «høyreklikkspublisering». Om prosjektmidlene strekker til, vil vi også klargjøre direkte publisering av opptak fra Skype for Business, som er NTNUs standardsystem for kommunikasjons og samhandling.

Bibsys’ DLR klart for Blackboard Learn

av 21. oktober 2016 i Smånytt med Ingen kommentarer

Bibsys’ DLR ready for Blackboard Learn


Så har dagen kommet: Bibsys’ DLR er nå fullt tilpasset Blackboard Learn, i en god sammensmelting av Learn og DLR. Tilpasningen tar sikte på enkel bruk (keep it simple!) med rask arbeidsflyt og god funksjonalitet. Eksempelvis kan DLR spare tid for de som skal legge videoer inn i Learn: Det tilbys forenklet publisering i DLR av videoer, basert på et forenklet registreringsskjema og direkte lagring av video til MediaSite – og det uten at brukeren må starte et eneste MediaSite-program. Materialet blir samtidig registrert i DLR, og brukeren kan velge å legge det direkte inn i det emnet i Blackboard Learn som er under redigering.

DLR viser seg dessuten som et glimtrende verktøy for integrering av vanlig brukte tjenester i universitets- og høgskolesektoren som lager og/eller viser læringsressurser, med Office 365 og Skype for Business som to viktige eksempler. Visning av Microsoft Office-kompatible dokumenter i DLR via Office365 er blant høstens nyheter. Direkte opplastning av dokumenter fra OneDrive er en annen. Det arbeides i tillegg med å se på opplasting av opptak fra Skype for Business.

Utviklingen av DLR for Blackboard Learn er godt nytt for andre LMS som støttes av DLR. Dette er per i dag primært Instructure Canvas, men i den grad brukere av andre LMS ønsker å bli med på lasset er veien forholdsvis kort om de har støtte for LTI-standarden – slik tilpasningen til Blackboard Learn har vist i løpet av relativt få og hektiske høstmåneder.

DLR og OpenContent (xpLor) snart klare til test

av 28. august 2016 i Smånytt med Ingen kommentarer

DLR and OpenContent (xpLor) soon ready for testing?

(Press link above for English edition, Courtesy of Google translate)

Som tidligere meldt vil både Bibsys’ DLR og Blackboard Open Content (tidligere kjent som xpLor) bli testet som LOR sammen med Blackboard Learn. Bibsys’ DLR er snart tilpasset BbL i en første versjon. Tilpasningen tar sikte på enkel bruk (keep it simple!) med rask arbeidsflyt og god funksjonalitet. Utvalgte norske informasjonskilder integreres i DLR tidlig i høst. Fra starten av september av vil begge disse LORene bli prøvd ut, og testene vil ta for seg tema som dekker både arbeidsflytbeskrivelsene som er laget i høst, og kravspesifikasjonen som ble klar før sommerferien. Kravspesifikasjonen vil samtidig bli oppdatert for å inkludere nye aspekter som dukket opp i enkelte brukstilfeller i arbeidsflytbeskrivelsene.

Topp