Kunnskap for en bedre verden.

Introduksjon

LOR ved NTNU – visjoner om gjenbruk og deling

LOR at NTNU – visions of reuse and sharing!

(Press link above for English edition, Courtesy of Google translate)

Hei, og velkommen til prosjektet LOR ved NTNU!

Du leser nå første innlegg i NTNUs nyopprettede blogg om LOR – learning object repository, læringsressurslager, først publisert i 2016. Her finner du informasjon om hva et LOR er, hvordan det tas i bruk ved blant annet NTNU, og hvordan det kan bli langt mer enn det et LOR har vært tidligere. Det er fullt mulig å komme med spørsmål, kommentarer og råd. Ta kontakt direkte med meg, eller benytt kommentarfunksjonene til høyre for selve bloggen. Bloggen vil bli moderert.

Visjonen er at LORet skal være en samlende tjeneste, hvor åpent tilgjengelige ressurser kan lagres, søkes opp og (gjen-)brukes, uavhengig av institusjon og brukerplattform. I tillegg til åpent tilgjengelige læringsressurser må en slik tjeneste støtte lukkede ressurser, det vil si ressurser som bare skal være tilgjengelig for de ressursene angår, slik som studenter og ansatte ved en bestemt utdanning.

Det er ingen veletablert norsk oversetting av Learning Object Repository, men læringsressurslager er et alminnelig norsk ord som dekker i alle fall deler av funksjonaliteten. I tillegg til selve lagringen, gjenfinningen og bruken av læringsressursene er visjonen at LORet skal være et sted som gir tilgang til «alt» av læringsressurser. I tillegg til åpent tilgjengelige læringsressurser og lukkede kilder produsert i utdanningssektoren er tanken at også kommersielle kilder skal kunne knyttes til, så lenge noen betaler for bruken.

Sett fra brukerståsted skal LORet være relativt usynlig, og «gli inn» i alle aktuelle brukersystemer. Eksempler på brukersystemer er eLS (electronic learning systems, elektroniske læringssystemer, tidligere kalt LMS), læringsportaler, universelle tjenesteplattformer som Office 365, eAs (digitale eksamenssystemer), sosiale medier som Facebook og alle andre steder hvor brukeren kan ha nytte av å finne læringsressurser. Dette er et eksempel på hvordan gjenbruk er godt støttet gjennom LORet.

Prosjektet «LOR ved NTNU» vil i første omgang spesifisere, velge og implementere et LOR som dekker et grunnbehov, samtidig som det er egnet for å vokse seg inn i den langsiktige rollen det er tiltenkt. Første brukersystem tilknyttet LORet vil være NTNUs nye eLS, Blackboard Learn (BbL). BbL skal ta i bruk LORet senest 1.1.2017. Til da skal NTNU ha fått til en tett integrasjon med BbL, i første omgang basert på Learning Tools Interaoperatiblity (LTI),. LORet skal i første rekke tilby lagring av læringsressurser fra BbL, og søk og bruk av materiale både fra den interne lagringen, fra tilknyttede systemer (slik som videolagring, i dag MediaSite) og fra viktige nasjonale kilder. De øvrige funksjonene – lista er lang og vokser fortsatt – er planlagt implementert over flere år.

Håpet er samtidig at NTNU sammen med en økende klynge av samarbeidspartnere skal klare å utvide tjenestespekteret gradvis, og få etablert en tjeneste som blir av nytte for hele det lærende norske samfunnet, og gjerne helt inn i internasjonale sammenhenger.

Blant gode hjelpere kan nevnes Uninett og Bibsys, som sammen med NTNUs gode samarbeidspartnere ved universitetene i Bergen, Oslo og Tromsø drøfter hvordan et felles LOR kan bli til størst mulig nytte for flest mulig.

Topp