Kunnskap for en bedre verden.

DLR i Koronatider

DLR in times of Corona

UH-sektorens skybaserte læringsressurlager DLR (uttales «deler» på norsk) har vært under videreutvikling i en årrekke, og er nå klart til å kunne tas i bruk i større skala for å dele videoer og annet materiale både internt i egen organisasjon og med andre.

Det er to måter å publisere på; gjennom elektronisk læringsstøttesystem (LMS) slik som Instructure Canvas eller Blackboard Learn og portalen DLR.UNIT.NO. Førstnevnte er i test, men pga. manglende brukerstøttekapasitet må den vente litt mer. I sistnevnte portal kan alle ansatte ved medlemsinstutusjonene (deriblant NTNU) legge ut læringsressurser, som dermed kan brukes og gjenbrukes overalt hvor det er tilgang til Internett

DLR tilbyr rettighetsstyring og tilgangsstyring, og støtter både internt materiale som forfatteren forbeholder alle rettigheter til, og åpent tilgjengelig materiale som andre kan bygge videre på. «Alle» typer digitale læringsressruser er støttet, både de som har ei lenke (en URL), og der det skal lages opp ei fil. DLR gir gir varige referanser, dvs. persistente identifikatorer, både uslettelige publiserbare referanser i form av DOIer (f.eks. for litteraturlister) og varige Internett-lenker, kalt handles.

I disse Koronatider har dessuten DLR den fordelen at det er driftet av Unit (Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning), har god kapasitet, og er under nasjonal kontroll. Og når dagens Blackboard Learn en gang skal skiftes ut, vil materiale som allerede ligger i DLR enkelt kunne gjenbrukes i nytt system. Uten å kopiere materialet, bare ved å søke det opp fra DLR, og lime inn en referanse fra DLR og inn i nytt LMS.

Om du vil ha mer generell info om DLR, finne du nyttig generell infomasjon om DLR fra Unit. Om du er NTNU-tilsatt kan du ta DLR i bruk umiddelbart via portalen DLR.UNIT.NO. Se forøvrig informasjon om DLR på Innsida, og ulike opplæringsvideoer og tips i bruk av DLR som ligger – i DLR, selvsagt 🙂

Arnt Richard Rørvik er opprinngelig kybernetiker, har arbeidet som førstekonsulent/overingeniør ved Nasjonalbiblioteket, som høgskolelektor ved Høgskolesenteret i Nordland (nåværende Nord universitet) og har vært leder for IKT tjenesteutvikling ved HiST. Jobber både med utvkling, strategi og arkitektur, og har vært prosjektleder tidligere ved innføring av nye tjenester for ansatte og studenter ved HiST.

Kan kontaktes på epost arnt.r.rorvik@ntnu.no, eller på tlf. 73559167.
Fram til 1.1.2017 leder jeg prosjektet "LOR ved NTNU".

Abonner

Hvis du likte dette, se relaterte innlegg og aktiviteter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Topp