Kunnskap for en bedre verden.

Arkiv for mars, 2020

DLR i Koronatider

DLR in times of Corona

UH-sektorens skybaserte læringsressurlager DLR (uttales «deler» på norsk) har vært under videreutvikling i en årrekke, og er nå klart til å kunne tas i bruk i større skala for å dele videoer og annet materiale både internt i egen organisasjon og med andre.

Det er to måter å publisere på; gjennom elektronisk læringsstøttesystem (LMS) slik som Instructure Canvas eller Blackboard Learn og portalen DLR.UNIT.NO. Førstnevnte er i test, men pga. manglende brukerstøttekapasitet må den vente litt mer. I sistnevnte portal kan alle ansatte ved medlemsinstutusjonene (deriblant NTNU) legge ut læringsressurser, som dermed kan brukes og gjenbrukes overalt hvor det er tilgang til Internett

DLR tilbyr rettighetsstyring og tilgangsstyring, og støtter både internt materiale som forfatteren forbeholder alle rettigheter til, og åpent tilgjengelig materiale som andre kan bygge videre på. «Alle» typer digitale læringsressruser er støttet, både de som har ei lenke (en URL), og der det skal lages opp ei fil. DLR gir gir varige referanser, dvs. persistente identifikatorer, både uslettelige publiserbare referanser i form av DOIer (f.eks. for litteraturlister) og varige Internett-lenker, kalt handles.

I disse Koronatider har dessuten DLR den fordelen at det er driftet av Unit (Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning), har god kapasitet, og er under nasjonal kontroll. Og når dagens Blackboard Learn en gang skal skiftes ut, vil materiale som allerede ligger i DLR enkelt kunne gjenbrukes i nytt system. Uten å kopiere materialet, bare ved å søke det opp fra DLR, og lime inn en referanse fra DLR og inn i nytt LMS.

Om du vil ha mer generell info om DLR, finne du nyttig generell infomasjon om DLR fra Unit. Om du er NTNU-tilsatt kan du ta DLR i bruk umiddelbart via portalen DLR.UNIT.NO. Se forøvrig informasjon om DLR på Innsida, og ulike opplæringsvideoer og tips i bruk av DLR som ligger – i DLR, selvsagt 🙂

Topp