Kunnskap for en bedre verden.

Aktivt innhold?

Active content?

(Press link above for English edition, Courtesy of Google translate)

Tradisjonelt tenker vi gjerne at LOR og andre (lærings-) ressurslagre først og fremst skal gi tilgang til statisk innhold, slik som tekster, figurer, videoer, lydklipp, bilder osv.

Behovet for å legge til aktivt innhold ble først identifisert når det ble oppdaget at Blackboard Learn (BbL) blokkerte kjøring av skriptspråket «Javascript» i nettleseren. Dette er i og for seg forståelig, fordi BbL bruker Javascript for menystyringen i BbL, og ikke vil ha krøll der. Samtidig er det uheldig, fordi det tvinger de som ønsker aktivt innhold å kjøre dette fra en dertil egnet egen server.

LORet kan løse dette på følgende vis: Det skaffes tilgang til å kjøre simuleringene på en server, på en standardisert og enkel måte via LORet. Om tilretteleggingen gjøres på en god måte, vil dette kunne gi en produktiv arbeidshverdag for formidlere og tilretteleggere som ønsker å benytte slikt aktivt innhold.

Rent praktisk kan vi se for oss at brukeren går inn i sitt eLS (for NTNU sin del, for eksempel Blackboard Learn, EdEx, Innsida, Læringsportalen, sosiale media hvor formidleren møter studentene), legger til et LOR-objekt som heter «Javascript» og teksten som representerer selve skriptet. Og naturligvis, som for alle LOR-objekter, en kort-kort søkbar beskrivelse, som gjør at formidleren selv og hens studenter kan finne læringsressursen. Og, om ressursen er delt med andre, at også kollegaer og andre studenter kan nyte godt av den.

Neste steg er å tenke oss at et LOR kan gi tilgang til andre tjenester – for eksempel de som kan gå på servere som tilbyr rike brukertjenester basert på Windows, Mac OSX, Android osv.

Når vi først har mestret disse øvelsene, kan vi strekke tanken enda lengre, og tenke oss å gå videre i aktivt innhold – for eksempel ved å legge til rette for ulike samhandlingsfunksjoner i LORet. Her er det kun det bakenforliggende behovet som måtte ligge i gapet mellom eLSet og bruken som setter de virkelige begrensningene. Og ressurstilgangen i å tilpasse LOR til slik bruk.

Arnt Richard Rørvik er opprinngelig kybernetiker, har arbeidet som førstekonsulent/overingeniør ved Nasjonalbiblioteket, som høgskolelektor ved Høgskolesenteret i Nordland (nåværende Nord universitet) og har vært leder for IKT tjenesteutvikling ved HiST. Jobber både med utvkling, strategi og arkitektur, og har vært prosjektleder tidligere ved innføring av nye tjenester for ansatte og studenter ved HiST.

Kan kontaktes på epost arnt.r.rorvik@ntnu.no, eller på tlf. 73559167.
Fram til 1.1.2017 leder jeg prosjektet "LOR ved NTNU".

Abonner

Hvis du likte dette, se relaterte innlegg og aktiviteter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Topp