Kunnskap for en bedre verden.

Gode digitale læringsressurser – hva er det?

Good digital learning resources – what are they?

(Press link above for English edition, Courtesy of Google translate)

Hva er (gode) digitale læringsressurser?

Senter for IKT i utdanningen er en sentral premissleverandør i Norge for bruken av digitale læringsressurser, og har definert kvalitetskriterier for digitale læringsressurser. IKTsenteret definerer gode digitale læringsressurser som alt digitalt innhold som aktiverer og motiverer studenter, som er faglig relevant, som er enkelt å ta i bruk, og som virker inkluderende for alle typer studenter. Ressursen skal være pedagogisk, og være tilpasningsdyktig til ulike sammenhenger. Den vil ofte være rettet mot ett bestemt undervisningsnivå, og rettes mot egenarbeid, gruppearbeid eller lærerstyrt arbeid. Læringsressursene skal være enkle å navigere i, og skal utnytte tekst, bilder, video og lyd osv. Digitale læringsressurser bør i tillegg være søkbare i beskrivelser og innhold.

LOR-prosjektet har i tillegg definert gjenbrukbarhet og graden av dynamikk og interaktivitet som viktige i beskrivelsen av digitale læringressurser.

Små videosnutter og hele undervisningsopptak er tidsaktuelle eksempler på digitale læringsressurser. Videosnuttene dekker korte enkelttema, og de korte videosnuttene kan enklere bygges inn i undervisning og gjenbrukes på en god måte. For å lette bruk og gjenbruk bør det være enkelt både å lage og finne tilbake gode videosnutter, og anvende disse med få taste- og museklikk. Undervisningsopptak er gjerne noe lengre, og bør automatisk merkes med både generelle fagbetegnelser og interne kurskoder.

Tradisjonelle undervisningsressurser som også trives godt som digitale læringressurser er tekster, bilder, presentasjoner osv. Eksamensoppgaver er også en viktig læringsressurs, som i dag er tilgjengelig på ulike måter ved forskjellige institusjoner. Det er nå tatt nasjonale initiativ i Norge for å samle eksamensoppgaver med evt. løsningsforslag og sensurveiledninger i en felles base. Dette kan gjøres på en god måte i et LOR, enten med metadata der (og pekere til lokale kilder), eller med begge deler.

Prosjektet «LOR ved NTNU» har i tillegg til de relativt statiske læringsressursene som er nevnt over også sett på interaktive ressurser, slik som simulerings- og kommunikasjonssystemer. Disse finnes allerede i dag i endel OER, dvs. i åpne utdanningsressurser. Et illustrerende (om enn noe enkelt) eksempel er interaktiv simulering av styrke og konsentrasjon for syrer og baser hos OER Commons.

Læringsressurskilder med til dels mange gode digitale læringsressurser er det rikelig av på Internett, både norske og utenlandske. Flere undervisningsinsitusjoner har vært flinke til å produsere og tilgjengeliggjøre slike ressurser. Fremmedspråksenteret er et norsk eksempel på en spesialisert leverandør av digitale læringsressurser. Statped stiller med en rekke læringsressurser. Ved UiO er flere fakulteter digitalt til stede, slik som UiO juridisk fakultets læringsressurser. I forhold til LOR ved NTNU er eduOER en nær slektning konseptuelt sett, utviklet av EU for å lette søk og gjenbruk av digitale læringsressurser.

Alt som kan gjøres tilgjengelig digitalt, og som har en pedagogisk funksjon, er potensielt gode digitale læringsressurser. De behøver ikke nødvendigvis å være pedagogisk tilrettelagte, så lenge de kan brukes på en god pedagogisk måte. Et stort utvalg er dermed et formål i seg selv. Med et rikt sted å søke opp og gjenbruke slike ressurser – slik som et godt LOR – vil det være enklere å skape, gjenfinne og gjenbruke digitale læringsressurser. LORet skal bidra til å både fange opp og hente ut de læringsressursene som er best egnede til de enkelte formålene. Dette vil være både egenprodusert innhold, og innhold som er hentet inn fra UH-sektoren i Norge, fra åpne læringsressurslagre slik som eduOER, fra enkeltstående kilder slik som Nasjonalbiblioteket og kommersielle kilder.

Arnt Richard Rørvik er opprinngelig kybernetiker, har arbeidet som førstekonsulent/overingeniør ved Nasjonalbiblioteket, som høgskolelektor ved Høgskolesenteret i Nordland (nåværende Nord universitet) og har vært leder for IKT tjenesteutvikling ved HiST. Jobber både med utvkling, strategi og arkitektur, og har vært prosjektleder tidligere ved innføring av nye tjenester for ansatte og studenter ved HiST.

Kan kontaktes på epost arnt.r.rorvik@ntnu.no, eller på tlf. 73559167.
Fram til 1.1.2017 leder jeg prosjektet "LOR ved NTNU".

Abonner

Hvis du likte dette, se relaterte innlegg og aktiviteter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Topp