Elektronisk avfall er det søppelberget som vokser raskest. I 2020 ble 53,6 millioner tonn med slikt avfall sluppet ut i miljøet. Dette er ventet å øke til 74 millioner tonn i 2030.  Det å ha gode miljødata er viktig. Dette er data om grunnvann, elver,…