Home

Hydrogendrevne elfly kan gjøre luftfarten helt utslippsfri

Skal vi gi opp batteriene og heller la flyene bruke verdens letteste drivstoff?   Ja, mener vi, og vil nå forklare hvorfor fremtidens nullutslippsfly er helelektriske og bør lades med hydrogen. Bestillingen er klar: Utslippene fra flytrafikken må ned. Nylig lanserte EU målet om minst 90 prosent utslippskutt…