Nå vil vi ha flere ansatte, flere samarbeidspartnere, flere forskningsprosjekter og bedre koplinger til nærings- og samfunnsliv. For vi har bare sett begynnelsen på alle de områder der kunstig intelligens kan endre hverdagsliv og arbeidsliv. 

Jeg er styreleder i Norwegian Open AI lab og nå har vi rundet milepælen fem år. Det har vi feiret med samarbeidspartnere, ansatte og studenter. Det har virkelig vært stas.

I fem år har AI-lab lagt grunnlaget for ny kunnskap om kunstig intelligens på stadig flere områder i samfunnet. Kunstig intelligens stiller diagnoser til kreftpasienter, styrer roboter under vann, effektiviserer krafthandelen, oppdager svindel i finansnæringen eller bidrar til et mer effektivt mobilnett. I 2021 hadde mere enn 200 masterstudenter ved NTNU hovedoppgaver knyttet til kunstig intelligens.

Telenor initiativtaker til AI-laben.Telenor satte en retning og la grunnlaget for AI-laben og konsernsjef Sigve Brekke understreket viktigheten av å satse mer. Mens styreleder i NTNU og konsernsjef i DNV, Remi Eriksen er opptatt av å skape tillit til teknologien og bruken av den.

Remi Eriksen og Sigve Brekke.

Trondheim kommune ser til helse.

Trondheim kommune er universitetskommune og kommunalråd Ola Lund Renolen snakket engasjert om kunstig intelligens som et hjelpemiddel til å håndtere mangel på arbeidskraft når eldrebølgen slår innover oss. 

– Menneskehjernen er utvilsomt fantastisk, men vi trenger kunstig intelligens. Noe må løse oppgavene til de 1000 ansatte vi ikke får tak i. Og ja jeg sa noe og ikke noen, poengterte Renolen. 

 

Ambisjon om økt aktivitet.

Alle våre samarbeidspartnere har kjernevirksomhet i Norge og for oss på NTNU er viktig å være med på å sikre arbeidsplasser og verdiskapning. Det er viktig for samfunnsoppdraget vårt. Vi ønsker å utvikle kompetansen som trengs for å bidra til innovasjon og vekst. Det skjer gjennom forskningsbasert utdanning. Jeg gleder meg til det som skal skje de neste fem årene.

Alle foto: Kai T. Dragland.