I dag markerte regjeringen det de karakteriserer som en historisk satsing på 5G og bredbånd. Det ble gjort ved å invitere ledere fra nærings- og samfunnsliv til å fortelle om hvilke muligheter et bedre nett kan gi.

Jeg fikk også fire minutter og deler nå noen av tankene mine.

Fra et utdannings- og forskningsperspektiv er det viktig at regjeringen satser for fullt på bredbånd. Flere kan øke sin kunnskap og det uansett hvor man bor. Teknologien vil gjøre at vi kan løse oppgaver på nye måter. 

Jeg skal gi noen eksempler: For utdanningssektoren betyr det at vi kan ha bedre online løsninger for fjernundervisning med bedre kvalitet i undervisningen. Flere kan øke sin kompetanse uansett hvor man bor i et mer desentralisert videreutdanningssystem. I et forskningsperspektiv gir bredbånd tilgang til data i sanntid. Vi kan forske og utvikle nye løsninger innen blant annet navigasjon- og styresystemer for neste generasjon kjøretøy.

5G utkonkurrerer 4G fordi overføringshastigheten er betydelig større, teknologien har lavere tidsforsinkelse og mye større pålitelighet. Det er en betydelig fordel at 5G kan legges oppå eksisterende 4G-infrastruktur. Det muliggjør en rask implementering og utrulling. 

I 5G kan vi gjøre ressursfordeling på en dynamisk måte. Man kan gjøre segmentering: Det betyr at man kan sette opp lokale nettverk; med høy pålitelighet og som er toveis. Dette er veldig aktuelt for eksempel for nødetatene (politi, brann osv.) De kan da operere på et mye mer pålitelig nett. Dette fører til økt sikkerhet. 5G gir høyhastighet- tilkobling for droner i operasjoner i søk og redning. 

I Trondheim ligger bydelen ILA. I Ila har de ikke fiber. De får et segmentert 5G og dermed bredbånd. Dette betyr noe for innbyggere i bydelen og for utvikling av smarte byer. 

Vi på NTNU jobber med teknologi for en hel digital kyst, der droner og andre elektriske farkoster frakter varer autonomt. Mindre farkoster som er smartere, billigere og har lavere utslipp enn dagens trailere og skip, er mer bærekraftig enn dagens løsninger.

Digitalisering vil utjevne forskjeller mellom by og distrikt, og gir tilgang til kompetanse uansett hvor du bor. Det er all grunn til å applaudere alle framskritt på området. Samtidig må vi også være bevisst på at nett-tilgang også har en energikostnad og som kunnskapsleverandør må vi også være opptatt av disse spørsmålene. 

NTNU ønsker å bidra til utvikling av smarte og bærekraftige samfunn. Da er bredbånd til alle viktig!

Hele toppmøtet kan sees på regjeringen sine sider:

.https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/5g-og-breidbandsatsing-i-distrikts-noreg/id2831244/