Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag

Vet ikke hvor mange som har demens i Norge

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT4) skal gi svar om fremtidens eldreomsorg.

I dag finnes det ingen god oversikt over hvor mange som har demens og kognitiv svikt i Norge. Det skal den største helseundersøkelsen i norgeshistorien gjøre noe med; HUNT4, som gjennomføres i alle Nord-Trøndelags 23 kommuner fra september 2017 til februar 2019.

– Ikke bare er den fjerde helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag størst i Norge, men den er også blant de største på verdensbasis, sier forskningssjef Geir Selbæk i Aldring og helse (Nasjonal kompetansetjeneste for eldreomsorg).

Temadag i Levanger

Han er prosjektleder for forekomstundersøkelsen om demens som gjennomføres som en del av HUNT4, og innleder på temadagen om eldrehelse i regi av HUNT forskningssenter i Levanger fredag 17. mars. Helseundersøkelsen gjennomføres for å øke kunnskapen om de store folkehelseutfordringene.

– Denne undersøkelsen skal gi oss mange svar som er viktig for eldres helse. Det gjelder for demens og kognitiv svikt, og det gjelder for mye annet som påvirker folkehelsen, sier Selbæk.

HUNT4 gir svar

Resultater fra undersøkelsen vil kunne være med på å endre behandling, utvikle nye medisiner og gi nye svar, ikke bare for demens og kognitiv svikt, men også for sykdommer som hjerte- og karsykdommer, lungesykdommer, allergi, diabetes, hodepine, kreft, psykiske plager og mye annet.

Per i dag finnes det altså ikke noen gyldige overslag over forekomsten av demens og kognitiv svikt i Norge.

– Dersom du googler demens, så får du opp tre forskjellige tall. Anslagene varierer fra 70 000 til 104 000, og det betyr at det høyeste anslaget er 50 prosent større enn det laveste, sier Selbæk.

Usikker fremtid

Dette gjør det vanskelig å planlegge helsepolitikken her i landet, mener forskningssjefen.

– Vi mangler tall for korrekt å kunne planlegge dagens helse- og omsorgstilbud, og vi mangler også et utgangspunkt for å anslå behovet for hjelp i fremtiden, sier han.

– Da blir det krevende for politikerne å anslå hvor mye penger som skal bevilges til helse og omsorg for dem som har demens og kognitiv svikt.

En slik undersøkelse har vært etterspurt i mange år, men har manglet finansiering. Nå gir HUNT 4 mulighet for å skaffe den nødvendige informasjonen.

– Å ha slike tall er helt avgjørende. Nå har vi endelig muligheten til å få tilgang til gode tall for personer med demens og kognitiv svikt i Norge, og vi kan også se hvordan sykdommen utvikler seg i fremtiden, avslutter Selbæk.

Verdifulle data

Aldring og helse gjennomfører forekomstundersøkelsen om demens som en del av Demensplan 2020 på oppdrag fra Helsedirektoratet. Rapport fra prosjektet kommer sommeren 2020.

Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag (HUNT) samler inn opplysninger og biologisk materiale for å forske på folkehelse. Til sammen har 120 000 personer samtykket til at helseopplysninger kan gjøres tilgjengelig for godkjente forskningsprosjekter. Dette gjør HUNT til en meget betydningsfull samling av helsedata og biologisk materiale, også i internasjonal sammenheng.

Skrevet av: Petter Hveem, informasjonsrådgiver/Aldring og helse.

Om forfatteren

Om forfatteren: .

Abonner

Hvis du likte dette, se relaterte innlegg og aktiviteter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Topp