På toppen av dei mektigaste institusjonane i det norske samfunnet er det framleis ein sterk og vedvarande mannsdominans. Blant anna gjeld dette næringslivsorganisasjonar så vel som kyrka og idretten. Som idrettsforskar, som i ei årrekkje har forska på mannsdominans som maktrelesjon i idrettsorganisasjonar, vil eg…