Kvinner som går foran

I et intervju på festivalen Other Minds i San Fransisco i 2018 fikk jeg det vanlige spørsmålet om hva og hvem jeg hadde lyttet på. Jeg pleier ved dette spørsmålet alltid å på peke på det norske, kollektive, åpne, og de ville gjerne høre om…

Bombing og tvang

Jevnlig fylles TV-skjermen av mennesker på flukt. Millioner av fortvilte flyktninger prøver å berge familiene sine unna krigshandlinger, drapstrusler og overgrep. Likevel har det vært lite kjent hvor mange nordmenn som husker lignende episoder fra sin egen barndom. Under andre verdenskrig var det mange norske…