Norge er blitt et mer mangfoldig samfunn. Innvandrere som kommer hit har med seg sine egne kulturer og språk. Dette betyr at engelsklærere møter en økt grad av kulturelt og språklig mangfold i klasserommene sine siden mange av elevene er flerspråklige, det vil si at…