I høst har jeg tenkt å bli klokere på hvordan finske grunnskoleelever jobber med digitale verktøy. Særlig interessant er det når den norske regjeringen nettopp har lansert digitaliseringsstrategien for grunnopplæringen Framtid, fornyelse og digitalisering.