NTNUs ledersamling 2020 rettet en spesiell oppmerksomhet mot FNs 17 bærekraftsmål. Hvordan kan NTNU bidra til at vi når disse målene?  Hvordan kan NTNU arbeide for at bærekraftsmålene får en større plass i forskningen, og hvordan kan vi få rustet studentene våre med de rette…