I oktober var jeg så heldig at jeg fikk besøke Bamfield Marine Sciences Centre (BMSC) på Vancouver Island i British Columbia i Canada. Med på turen hadde jeg Odd Arne Arnesen ved Mausund Feltstasjon. BMSC er en marin forskning- og feltstasjon og drives av University of Victoria, University of British Columbia, Simon Fraser University, University of Alberta og University of Calgary.

Skilt med teksten: Bamfield Marine Sciences Centre. foto
BMSC-skilt med oversikt over de fem samarbeidende universitetene.

BMSC tilbyr studenter ved universitetene å gjennomføre ulike emner der. Senterets beliggenhet er i «felt», og med sjøen helt inn til bygningsmassen.

Naturlandskap, skog, fjell, sjø. foto
Storslått natur på tur inn til BMSC.

I løpet av et år mottar BSMC besøk av ca. 4000 elever fra skolene i Canada. Fra barneskolen og til og med 11. trinn. Skoleelevene og lærerne deltar på et av de mange faste programmene BMSC tilbyr. Et typisk program var om artslære. De fleste overnatter der under oppholdet, men noen er også på dagstur. De hadde bra kapasitet på overnatting og et meget godt organisert kjøkken.

Kaiområde med båt og brygge. foto
Kai-området til BMSC.
Tanker som er gjerdet inn. foto
Tankene inneholder fisk. Disse er inngjerdet for beskyttelse mot bjørn.
En oversiktsplakat som viser patterdyr som kan observeres i området ved BMSC. foto
En oversiktsplakat som viser hvilke marine patterdyr som kan observeres i området ved BMSC.

Alternativ læringsarena

Jeg har lang erfaring med å gjennomføre deler av opplæringen på alternativ læringsarena, både som lærer i videregående skole og som kursansvarlig for etter- og videreutdanningskurs ved Skolelaboratoriet ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. Ekskursjonsområdet med felt- og laboratoriearbeid har blant annet vært ved Mausund Feltstasjon, som tar imot elever både fra grunnskolen og videregående skoler og det mest aktuelle programmet de tre siste årene har vært rettet mot Læringsprogrammet Marint søppel. NTNUs forskningsfartøy Gunnerus med studenter og lærere har lagt feltkurs dit og masterstudenter og ph.d.–stipendiat, har også gjennomført feltarbeid på området.

Hovedmålet med besøket ved Bamfield Marine Sciences Centre (BMSC) var erfaringsutveksling og få innsikt i hvilke programmer som tilbys og hvordan opplæringen av elever og studenter foregår på andre feltstasjoner som BMSC. Videre var vi enige om å utveksle erfaringer for studieinnhold og hvordan organiseringen av kontakten mellom opplæringsinstitusjonen og studenter foregår. For meg var det også viktig å se etter faglig innhold og organisering av kurs, som gir en overføringsverdi for lærerutdanningen og for etter- og videreutdanningskurs av lærere ved NTNU. Odd Arne Arnesen var opptatt av å se på driftstekniske løsninger og høste erfaringer for drift av feltstasjonen i større omfang. På forhånd var vi også invitert til å holde foredrag ved BMSC.

Vi var også på besøk på en bedrift som var direkte knoppskyting fra BMSC, hvor det blir produsert østers. Det var av stor interesse for Odd Arne Arnesen, med tanke på muligheter for tilsvarende aktivitet ved Mausund Feltstasjon.

Besøk på senteret

Turen med bil fra Nanaimo til Bamfield tok ca 3 timer og store deler av kjøreturen var på en bred og humpete grusvei. I området er det trefelling av høye bartrær og logging-trucker krever brede veier og gir samtidig stor slitasje på veidekket.

Logging-Truck. foto
Logging-Truck

Det er storslått natur på tur inn til Bamfield. På reisen fikk vi også se tre svartbjørner.

Flott natur på Vancouver Island. foto
Flott natur på Vancouver Island.
Svartbjørn på vei for å fange laks i elva. foto
Svartbjørn på vei for å fange laks i elva.

Studentene tilbringer store deler av et semester på BMSC og under oppholdet utfører de et forskningsprosjekt. Under oppholdet vårt, hadde studentene en posterpresentasjon hvor de presenterte sine planlagte forskningsprosjekter.

Bygning. foto
Rix Centre

Flere av studentgruppene hadde planlagt prosjekt om parasitter på marine arter. To eksempler var prosjektene: 1) Effect of Parasitic Isopod on Sitka Shrimp Swimming Endurance og 2) Hostess with the Mostest: Comparison of Parasitic Fauna of Native & Invasive Crabs Within Barkley Sound, BC. Å sette av tid til å presentere godt bearbeidede postere, hvor studenten fikk konstruktive spørsmål og tilbakemeldinger, ga studentene et godt grunnlag før de gikk i gang med selve gjennomføringen av prosjektene. Det virket som en prosess med godt læringsutbytte for studentene at de måtte gå grundig gjennom forskningsdesignene på denne måten.

Ved BMSC ble vi mottatt av Eric Clelland, MSc, PhD, Associate Director, Research.

Eric Clelland og Odd Arne Arnesen står ved skiltet til BMSC. foto
Eric Clelland (t.v.) og Odd Arne Arnesen (t.h.)

Eric Clelland hadde god oversikt og kjente til det meste som foregår ved BMSC. Han viste oss rundt på området og i alle våt- og tørr laboratoriene og forklarte om forskningen som pågår der.

Akvarier. foto
Pågående prosjekt i akvariene på en av lab`ene.
Akvarier på lab. foto
Pågående prosjekt i akvariene på en av de andre lab`ene.
Våtlab. Kar med vann. foto
God tilrettelegging med store kar i våtlabben.
Hilde og Eric står ved mange kar som kan fylles med vann. foto
Jeg og Eric i en av de andre våtlab`ene.

Han forklarte hva studentene får være med på og hva elevene og lærerne som kommer fra de ulike skolene får lære om.

Skoleklasse utenfor en bygning. foto
En klasse med elever og deres lærere er nettopp ankommet BMSC.
Skjelett fra dyr. foto
En av programmene elevene kan delta på.
Hodeskaller fra forskjellige dyr. foto
Hodeskaller.

Foredragene våre ble holdt for ansatte og studenter ved BMSC. Odd Arne Arnesen holdt et foredrag med tittelen: The Ocean – The Challenges of Tomorrow.

Odd Arne Arnesen holder foredrag. foto
Odd Arne holder foredrag for studenter og ansatte ved BMSC.

Foredraget var basert på arbeidet som gjennomføres ved Mausund Feltstasjon og Læringsprogrammet Marint søppel, som blir holdt for skoleelever i Trøndelag Fylke. Selv holdt jeg et foredrag med tittelen Environmental Monitoring of Marine Resources. Knowledge contributes to a change of attitude for sustainable development of the sea.

Hilde holder foredrag for tilhørere. foto
Hilde holder foredrag for studenter og ansatte ved BMSC.

Foredraget var basert på forskning utført på sjømat og tare og fra erfaringer med å ta dette inn i opplæring av elever i videregående skole og for lærere på etter- og videreutdanningskurs ved Skolelaboratoriet og ILU, NTNU. For etter- og videreutdanningskursene inngår også temaet Marint søppel og utfordringer med plast i naturen. Etterutdanningskurset «Bærekraftig utvikling i havet» hvor ekskursjonsområdet er på Mausund, med felt- og laboratoriearbeid ved Mausund Feltstasjon, ble gitt som et eksempel på dette. Begge foredragene la vekt på at holdningsendringer må til for å få en bærekraftig utvikling i havet.

Som en avslutning på oppholdet var vi alle enige om å holde kontakten for framtidige prosjekter vi kan ha gjensidig nytte av. Vi la igjen en hilsen fra NTNU i form av et flagg og en bordrytter med NTNUs logo og slagord.

Eric står utendørs med NTNU-flagg og bordrytter. foto

På reisen fra Bamfield, gikk turen innom Regnskogen Cathedral Grove (MacMillan Provincial Park).

Skog. foto
Skog. foto
Skog. foto
Skog. foto
Hilde Ervik
Hilde Ervik
Førstelektor ved NTNU | Nettside

Hilde Ervik er førstelektor ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU.