Hei! Nå har vi vært i Tokyo i litt over to uker, tiden flyr. Vi har fått utforsket ulike deler av byen og hatt en full uke med forelesninger knyttet til sommerkurset Gender Equality and Leadership.

Det var veldig godt å ha en uke til å begynne med hvor vi hadde tid til å bli kjent med transportsystemet, første gang vi tok toget på egenhånd brukte vi nemlig 20 min bare på å komme oss ut av stasjonen! Likevel ble vi fort kjent med systemet men har hatt godt utbytte av ubegrenset internettilgang for reiseplanlegging.

Likestilling mellom kjønn og lederskap

Ochanomizu University ble vi tatt veldig godt imot både av de som er ansvarlige for sommerkurset men også av de på fakultetet, som arrangerte en velkomstlunsj for oss.

Famous crossings - Shibuya
Famous crossings – Shibuya

Den første uken på sommerkurset besto av seks ulike forelesninger, to spesial forelesninger med spesielt inviterte gjester i tillegg til to kulturelle eventer. Med andre ord, vi hadde nok å gjøre! Så vi var som regel på skolen fra ni til rundt fire hver dag. Alle forelesningene hadde ulike temaer men som allikevel var knyttet tett opptil det overordnede temaet til sommerkurset; Gender equality and Leadership.

Er tradisjon et hinder for kvinnelig lederskap?

En av forelesningene handlet om tradisjon, kjønn og lederskap i lys av “Pacific case”, dette var veldig interessant og foreleseren fortalte først litt om egen forskning hun hadde utført hovedsakelig på Samoa, før vi så filmen Whale Rider. For er det egentlig sånn i dag at tradisjon hindrer kvinner fra lederskap?

Alle forelesningene inkluderte en form for gruppearbeid eller diskusjon. Dette var spesielt interessant da det på sommerkurset var studenter fra mange forskjellige land blant annet, Japan, Korea, Egypt, England, Italia, Kina, Nepal og Taiwan for å nevne noen.

I en annen forelesning snakket vi om kjønn, etnisitet og multikulturell utdanning hvor vi blant annet snakket om hvordan Japan i dag av mange anses å være et veldig homogent land men på samme tid multikulturelt.

God husmor, vis mor

Den første dagen av kurset hadde vi en forelesning om “Global circulation of “modern women”. Images: From an asian perspective». Her lærte vi om “Ryousai Kenbo”, som var en ideologi om japanske kvinners utdanning før andre verdenskrig. Ryosai Kenbo betyr “god husmor, vis mor” og beskriver en kvinne som har mestret husmorsoppgavene, lage mat, sy og tar vare på hjemmet, og som i tillegg lyder ektemannen og fostrer opp barna. 

Denne ideologien førte til et sterkt kjønnssegregert arbeidsmarked i hvor menn skulle jobbe mens kvinner skulle gjøre husarbeid og oppdra barn. Denne ideologien fant ikke bare sted før krigen, men også i tiden etterpå. Kvinners utdanning ble ikke sett på som noe for kvinnen selv, men som et bidrag til å forbedre nasjonen.

Få kvinner i asiatisk politikk

En forelesning handlet om kvinner som minoritet i politikk. Vi ble fortalt at Japan har en veldreven økonomi og et velfungerende demokrati, men at kjønnsbalansen i lederskap her er veldig skjevfordelt både når det kommer til politikk, men også i store bedrifter. Dette er en stor del av grunnen til at Japan har en rangering på 110 av 149 land når det kommer til kjønnslikestilling. For hele det asiatiske kontinent  ligger kvinneandelen i nasjonalforsamlingene på 19,5%. Til sammenligning er kvinneandelen i nordiske land gjennomsnittlig på 42.5%. Japan gjør det også vesentlig dårligere enn sine asiatiske naboer når det kommer til kvinner i politikken, med kun 10% kvinner i underhuset og 22% kvinner i overhuset.

Tre studenter på talerstol
Toshima City Office – Assembly hall. Hvor vi hørte på Hiroko Nagano fortelle om sine erfaringer som kvinne involvert i politikk.

På en utflukt i regi av universitet møtte vi en kvinnelig politisk leder som het Hiroko Nagano i Toshima City Office. Hun fortalte blant annet om hvor hardt det hadde vært for henne å jobbe med politikk og samtidig opprettholde et familieliv. Hun fortalte blant annet at hun hadde kjempet for å få et stellerom i “City Office”-bygningen, da man tidligere hadde måttet sitte på toalettet for å amme. Hun hadde også fått kjempet igjennom kravet om 10 ukers barselpermisjon. 

Masterstudenter i Likestilling og mangfold, Susann Andersen, Marte Aakervik Berg og Snøfrid Silje Svennungsen

Marte Aakervik Berg
Student ved NTNU

Marte Aakervik Berg er masterstudent i Likestilling og mangfold ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier.