«Engasjér dere i Europa!» Dette var hovedbudskapet fra Ingrid Schulerud da hun besøkte karrieredagen for Europastudenter i april. Schulerud er både Norges ambassadør til Belgia og nestleder for Norges delegasjon til EU, og hun var tydelig på at Norge og EU har et stort behov for kandidater som forstår komplekse saksfelt som for eksempel EØS-avtalen.

Egen karrieredag for europastudier

10. april arrangerte linjeforeningen for europastudier, Eureka, sin årlige karrieredag. Eureka har valgt å arrangere en egen karrieredag ettersom studiet er tverrfaglig og omfatter et bredt spekter av områder. Studiet gir samtidig en unik kompetanse som retter seg mot Europa, derfor er Eurekas egen karrieredag viktig for at studentene både kan se karrieremuligheter og få møte både potensielle arbeidsgivere, aktører fra arbeidsmarkedet og tidligere europastudenter.

På årets karrieredag hadde vi seks forskjellige foredrag. Vår første foredragsholder var Mads. A. Danielsen, som jobber som seniorkonsulent for ARENA Senter for europaforskning. Han fortalte om hvilken forskning ARENA driver med for tiden og hvilke muligheter ARENA kan tilby master- og doktorgradsstipendiater etter endt studieløp.

Ambassadøren på besøk

Karrieredagens store høydepunkt var for mange var Ingrid Schuleruds foredrag, hun er Norges ambassadør til Belgia og nestleder for Norges delegasjon til EU. Hun snakket om hva som rører seg i EU i disse tider med Brexit, terrorisme og flyktningkrisen. Hennes erfaringer med utenrikstjenesten og hvordan man kombinerer familie og arbeid var viktig for mange ettersom flere har peilet seg inn på akkurat den karriereretningen.

Studenter sammen med ingrid Schulerud
Fra lunsjen på Eurekadagen 2018. Foto: Kristine Graneng

Veien fra studier til jobb

To tidligere europastudenter holdt foredrag om veien fra studier til jobb. Ida Kallmyr Lerheim snakket om overganger fra å være student til å være nyutdannet i arbeidslivet, og hvilke jobber hun har kapret fra hun gikk ut med vitnemål fra NTNU og til dagens jobb som EU-rådgiver ved IE-fakulteter (Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk) på Gløshaugen.

Mari Sofie Korslund har etter masteren sin i europastudier holdt flere jobber, men nåværende jobb har hun i Aker Solutions, hvor hun jobber med Programme Management. Til stor glede for nåværende studenter fortalte hun om sine oppturer og nedturer, og hvordan en nedtur ikke er verdens undergang. Det å ikke synke helt ned hvis ting går dårlig var en viktig erfaring Mari har tatt med seg fra studietiden.

Forskning og praktikantopphold

Vi fikk også oppdateringer på forskning innen europastudier fra faglærere ved vårt eget studieprogram. Pieter de Wilde fortalte studentene om aktuell forskning instituttet gjør akkurat nå og hva som er spennende å forske på i disse tider. Carine Germond oppmuntret, spesielt førsteårsstudenter, å dra på utveksling og fortalte hvilke universiteter som er relevante for europastudenter.

Det kom også spennende innlegg fra tidligere praktikant hos UNICEF Norge, Mari Cecilie Aae og nåværende praktikant hos NTNUs Brusselkontor, Charlotte Eide. De fortalte om sine erfaringer som praktikanter i et halvt år, hva de jobbet med i denne perioden og hva de har tatt med seg av erfaringer og personlig utvikling.

Ingrid Schulerud sammen med ansatte på Det humanistiske fakultet på NTNU
Ingrid Schulerud

Vellykket karrieredag

Etter å ha forberedt denne dagen siden september 2017 var arrangementskomiteen ganske spent på responsen fra studenter og foredragsholdere. Vi er glade for at Eurekas karrieredag ble en stor suksess med mange studenter som hadde tatt seg tid fra bachelor- og masterskriving og andre innleveringer for å komme å få litt annet faglig påfyll og en motivasjonsboost til å fortsette å jobbe hardt med studiene!

Vi lærte at europastudier gir en bred kompetanse som kan brukes til mye forskjellig. Studiet gir en kompetanse om EU som er høyt etterspurt i både privat og offentlig sektor. Mange aktører har behov for kompetanse til hvordan man kan påvirke og følge opp politikk som kommer fra EU. Tidligere europastudenter har fått seg jobb hos blant annet Aker Solutions, Innovasjon Norge, NHO i Brussel, SINTEF og i ulike departementer. Å være så ettertraktet på jobbmarkedet er motiverende og gjør at vi ser viktigheten av det vi studerer underveis i studiet.

Om Eureka Linjeforening

Eureka Linjeforening er en aktiv linjeforening som arrangerer opptil flere arrangementer i løpet av et studieår. Eureka Linjeforening er det første studentene møter på immatrikuleringsdagen, da Eureka har laget et program for de nye studentene for å bli bedre kjent med sine nye klassekamerater og Trondheim.

Eureka arrangerer også studieturer til Brussel og en sosial tur til Åre, Eurekadagen; karrieredagen for europastudenter, julebord, julegrøt og eksamenslunsj for å nevne noe.

Portrett av Kristine Graneng
Kristine Graneng
Stipendiat ved NTNU | Nettside

Graneng har utdanning i Europastudier fra NTNU og jobber i dag som doktorgradsstipendiat ved Institutt for historiske og klassiske studier.