Hver vår reiser masterstudentene på Europastudier ved NTNU til fjern og nær i Europa. Andre semester i masterprogrammet i Europastudier har alle studentene muligheten til å reise utenlands som del av graden, enten på utveksling eller som praktikant. For mange lokker Brussel, EUs uoffisielle hovedstad. Dit har Charlotte Eide, Eileen Bjørnnes og Harald Aksnes Karmhus tatt turen for å få erfare hvordan det er å jobbe tett opp mot EU-systemet.

Den første praktikanten ved NTNUs Brusselkontor

I år samarbeider masterprogrammet i Europastudier for første gang med NTNUs Brusselkontor om praksisplasser. Daglig leder Massimo Busuoli kobler studentene til spennende organisasjoner med base i Brussel, men har også tatt imot Charlotte Eide som den første masterstudenten ved kontoret.

– Ettersom jeg er den første praktikanten på NTNUs kontor i Brussel er jeg også den som baner vei og definerer arbeidsoppgavene for de fremtidige praktikantene her, sier Charlotte.

Brusselkontoret er bindeleddet mellom NTNU og EU og jobber særlig med å hjelpe ansatte ved universitetet med å knytte nettverk og å få støtte til prosjekter. På et lite kontor med få ansatte har hun store muligheter for å få både ansvar og utfordringer.

– Jeg deltar i kontorets aktivitet på alle nivå. Jeg har også selvstendige ansvarsområder. NTNU deltar i UnILiON, et uformelt informasjonsnettverk som til sammen representerer mer enn 110 universiteter. I dette nettverket deltar jeg i arbeidsgruppen for Brexit, og akkurat nå er hovedoppgaven min å skrive en rapport på vegne av denne arbeidsgruppen. Samtidig planlegger jeg og kolleger i arbeidsgruppen et arrangement i Brussel hvor jeg skal presentere rapporten.

Spennende hverdag som praktikant i Brussel

Harald Aksnes Karmhus og Eileen Bjørnnes søkte praksisplassene sine utenom de faste avtalene Europastudier har, og de har begge fått relevant arbeid i den belgiske hovedstaden. Harald er praktikant for Rina Ronja Kari, som sitter i Europaparlamentet for Folkebevægelsen mod EU, mens Eileen er på plass hos den norske ambassaden i Brussel.

– Hverdagen i Brussel er spennende! sier Eileen. – Hver dag er det noe nytt som må følges opp, om det er en artikkel fra avisen eller et kommende arrangement. Jeg får bli med både på det politiske og det kulturelle. Det innebærer blant annet å følge med på situasjonen i Belgia daglig gjennom å lese aviser på fransk, skrive rapporter og nyhetsbrev, sende ut invitasjoner til ambassadens arrangementer og mye mer, sier Eileen.

Norske politikere besøker ofte Brussel. Her er Eileen Bjørnnes og de andre praktikantene ved Norges ambassade i Belgia/Norges delegasjon til EU sammen med utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Foto: Norges delegasjon til EU.

Europaparlamentet fra innsiden

Som student på Europastudier lærer man mye om hvordan de ulike EU-institusjonene fungerer. Harald får nå oppleve dette fra innsiden. Han er med på å følge opp det politiske arbeidet i ulike komiteer i parlamentet og er tett på når beslutninger blir tatt:

– En gang i måneden reiser Europaparlamentet til Strasbourg, og da er jeg med dit. Der stemmer alle MEPer [medlemmer av Europaparlamentet], og jeg deltar i arbeidet med å lage stemmelister for min MEP, slik at hun stemmer riktig, forteller Harald.

Han har også tidligere vært praktikant ved en av Norges ambassader og synes det politiske arbeidet er en nyttig og annerledes erfaring: – Jeg har fra før jobbet på en ambassade, og da var alt man skrev svært nøytralt, med et mål om å ikke være kontroversiell, mens her er det tidvis motsatt – man ønsker oppmerksomhet.

Belgiske vafler og mingling

Praksisoppholdet gir ikke bare anledning til å få bruke kunnskapen og ferdighetene fra studiene i arbeidslivet. Det gir også muligheten til å bli kjent med et nytt land og kultur og nye mennesker.

– Brussel er en smeltedigel av ulike kulturer og folk fra hele Europa, forteller Charlotte. – På søndager møtes noen av de norske praktikantene og har «turist-dag», vi spiser brunsj, går på museum og spiser vaffel, og på torsdager finner vi veien til Place Luxembourg etter jobb og mingler med resten av byens praktikanter.

Eileen legger til: – Hvis det skulle bli litt kjedelig i Brussel i lengden, er veien kort med buss, tog eller fly til en annen storby eller et annet land.

Portrett av Kristine Graneng
Kristine Graneng
Stipendiat ved NTNU | Nettside

Graneng har utdanning i Europastudier fra NTNU og jobber i dag som doktorgradsstipendiat ved Institutt for historiske og klassiske studier.