Enhet for Helsefaglig Simulering (EHS) har hatt studenter fra bachelor i sykepleie, videreutdanningene i anestesi, intensiv, operasjon og barnesykepleie innom den siste tida. Her får du et lite innblikk i undervisningsaktivitetene vi har hatt i februar.