Barn, ungdom og unge voksne som er født prematurt, altså født for tidlig, får i større grad enn sine jevnaldrende skrevet ut medisin mot psykiske plager (psykofarmaka), som medikamenter for ADHD, depresjon, søvnplager, angst og psykotiske lidelser.