Hva ville du ha svart på spørsmålet «hva er viktig for deg?». Min mormor ble 92 år. Som bondekone på trøndelagskysten var hun levende opptatt av og engasjert i alt rundt seg. Hun tolket sjøens flo og fjære ut fra månefasene, hadde alltid kaffemat i…