Barndommens betydning for mental helse i voksen alder er godt
kjent, men at påvirkninger i barneårene også kan føre til somatisk
sykdom, har fått langt mindre oppmerksomhet. Men forskning de
siste 40 årene – fra 1980-tallet – har gitt økende forståelse for at
livsløpsperspektivet også er viktig for fysiske sykdommer. Ikke minst
gjelder det livstruende sykdommer som vanligvis ikke dukker opp og
gir plager før vi har passert 60 eller 70 års alder.