Verdens helseorganisasjon (WHO) understreker at helsepersonell spiller en viktig rolle for å håndtere fedmeepidemien blant barn og unge, og uttaler at «helsepersonell og alle de som tilbyr tjenester til barn og unge trenger egnet opplæring i kost og ernæring, fysisk aktivitet og risikofaktorer for å utvikle fedme”