Studien viser at foreldres utdanning har en tydelig beskyttende effekt mot barnedødelighet globalt. Dette gjelder også etter å ha kontrollert for et stort antall faktorer, inkludert inntekt, velstand, og barnets kjønn. Dette er tidenes mest omfattende studie som har sett på sammenhengen mellom utdanning og barnedødelighet.