Selvbygd etter behov.
Denne tingen er godt eksempel på innovasjon. ERG Ganzfeldt kule er laget lokalt, i samarbeid sykehus og universitet.