Stikkord: HEIKO

  • Helsefremming inngår i Helse i kontekst (HEIKO)

    Helse i kontekst er et sentralt støttet forskningsmiljø som går over en 8-årig programperiode (2016-2023). Miljøet inneholder de tidligere satsningsområdene ved HiST: Helsefremming, Aktivitet og deltakelse, samt Psykisk Helsearbeid. Formålet med etableringen er å understøtte og utvikle pågående forskning innenfor disse områdene videre etter fusjonen med NTNU. Miljøet omfatter ca. 50 forskere med forskjellig profesjonsbakgrunn, […]