Måned: september 2021

  • Årets STUNTH! Undersøker arbeidshelsen blant 10.000 ansatte ved St.Olav

    Torsdag 30. september kl. 11 sendes det ut spørreskjema til over 10.000 ansatte ved St.Olav. STUNTH er et forskningsprosjekt som skal undersøke sammenhenger mellom arbeid og helse blant sykehusansatte i en arbeidshverdag i digital endring. Oppstarten er høsten 2021 og vil følge de ansatte over en lengre tidsperiode For mere informasjon se www.stunth.no , eller denne videoen https://youtu.be/ftwqKYOYd9E.

  • Dr.PED-Chef progression

    The 3rd transnational meeting in the Erasmus+ project Dr.PED-Chef have been accomplished. The development of the educational program in nutritional counselling and culinary medicine for pediatric health personnel was discussed. Follow them on https://www.bing.com/search?q=Dr.PED+chef&cvid=c017192b93404f13849402cb354c1acc&aqs=edge..69i57.6325j0j1&FORM=ANAB01&DAF0=1&PC=U531