Måned: august 2021

  • Nordmenns seksuelle helse og livskvalitet skal avdekkes!

    Randi Reidunsdatter med flere ved NTNU senter for helsefremmende forskning er i gang med Del 2 av prosjektet Seksuell helse etter brystkreft, og i disse dager sendes det ut spørreskjema til 10 000 nordmennn om deres seksuelle helse og livskvalitet. Dataene skal sammenlignes med data fra kvinner som har hatt brytkreft for å bedre behandling […]