Måned: juni 2020

  • Senteret har fått to nye doktorer!

    18. Juni 2020 forsvarte Dr. Regine Ringdal avhandlingen “Mental health among Norwegian adolescents – The impact of social support, bullying and school-related stress” 11. Juni 2020 forsvarte Dr. Karoline Grødal avhandlingen “Work-related sense of coherence and relationships with well-being among nursing home employees.”  Begge avhandlingen er del av senterets NFR prosjekt ‘Health promotion worthwhile – reirienting […]