Måned: april 2020

  • Trøndersk dugnad for folks trivsel

    Senteret er stolte av å ta del i «Hodebra» – en trøndersk kampanje for at folk flest skal ha det bra. Dette er en bred folkehelsesatsing for å fremme god psykisk helse i Trøndelag. Hodebra handler om å oppfordre folk flest til å gjøre tre ting: Å gjøre noe aktivt, å gjøre noe meningsfylt, og å […]