Måned: september 2016

 • Ny artikkel om nytten av brukermedvirkning i forskning av Nina Helen Mjøsund m.flere

  Artikkelen om  Service user involvement enhanced the research quality in a study using interpretative phenomenological analysis – the power of multiple perspectives er publisert i the Journal of Advanced Nursing (JAN). Personer med pasienterfaring, pårørende og ansatte fra Klinikk for psykisk helse og rus ved Vestre Viken HF har sammen med forskere fra Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, Høyskolen […]

 • New journal article by Kjersti Grønning et al. 2016

  The article on «Patients’ confidence in coping with arthritis after nurse-led education; a qualitative study.» (2016)  by Kjersti grønning, Live Midttun and Aslak Steinsbekk is published in the BMC Nursing journal, 15: 28.

 • Evaluation of the Practa-project

  Monica Lillefjell, Gørill Haugan and Geir Arild Espnes have worked two days at the Medical University of Warsaw with evaluation of the effects of the e-learning platform on health promotion for General Practitioners – Medical Doctors in Poland. The project is a collaboration between the Center and the Medical University of Warsaw. To learn more look […]

 • Ny stipendiat ved senteret

  Kathrine Nilsen skal jobbe i Helse i kontekst, hvor Ph.D prosjektet hennes går ut på å utvikle, utprøve og evaluere et lærings- og mestringskurs på lavterskelnivå for kvinner med rusavhengighet.

 • NEW BOOK! The Handbook of Salutogenesis

  People! the Center has been involved on the publishing of The Hanbook of Salutogenesis on Springer Publishing Company. The Handbook on Salutogenesis This in-depth survey of salutogenesis shows the breadth and strengths of this innovative perspective on health promotion, health care, and wellness. Background and historical chapters trace the development of the salutogenic model of […]