News

Arkiv for september, 2016

Ny artikkel om nytten av brukermedvirkning i forskning av Nina Helen Mjøsund m.flere

av 26. september 2016 i News med Ingen kommentarer

Artikkelen om  Service user involvement enhanced the research quality in a study using interpretative phenomenological analysis – the power of multiple perspectives er publisert i the Journal of Advanced Nursing (JAN).

Personer med pasienterfaring, pårørende og ansatte fra Klinikk for psykisk helse og rus ved Vestre Viken HF har sammen med forskere fra Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, Høyskolen i Sørøst-Norge og Högskolan Väst i Sverige nå publisert en artikkel om nytten av brukermedvirkning i forskning. Artikkelen viser hvordan flere og ulike perspektiver, nyttiggjort i fellesskap mellom brukere og fagfolk, kan føre til bedre kvalitet på forskningen. Først i ettertid, helt nylig, har denne måten å benytte brukerkompetanse i forskning blitt nærmest et krav fra forskningsmyndighetene.

Les mer om dette her.

Her er noen av forfatterne samlet: Bak fra venstre Sven Liang Jensen, Solveig Helene Høymork Kjus. Foran fra venstre Inger-Lill Portaasen, Irene Norheim og Nina Helen Mjøsund.

Her er noen av forfatterne samlet: Bak fra venstre: Sven Liang Jensen, Solveig Helene Høymork Kjus. Foran fra venstre: Inger-Lill Portaasen, Irene Norheim og Nina Helen Mjøsund.

New journal article by Kjersti Grønning et al. 2016

av 22. september 2016 i News med Ingen kommentarer

The article on «Patients’ confidence in coping with arthritis after nurse-led education; a qualitative study.» (2016)  by Kjersti grønning, Live Midttun and Aslak Steinsbekk is published in the BMC Nursing journal15: 28.

Evaluation of the Practa-project

av 15. september 2016 i News med Ingen kommentarer

Monica Lillefjell, Gørill Haugan and Geir Arild Espnes have worked two days at the Medical University of Warsaw with evaluation of the effects of the e-learning platform on health promotion for General Practitioners – Medical Doctors in Poland.

The project is a collaboration between the Center and the Medical University of Warsaw.

practa_project

To learn more look at the Practa webpage.

 

Ny stipendiat ved senteret

av 14. september 2016 i News med Ingen kommentarer

Kathrine Nilsen skal jobbe i Helse i kontekst, hvor Ph.D prosjektet hennes går ut på å utvikle, utprøve og evaluere et lærings- og mestringskurs på lavterskelnivå for kvinner med rusavhengighet.

NEW BOOK! The Handbook of Salutogenesis

av 7. september 2016 i News med Ingen kommentarer

People! the Center has been involved on the publishing of The Hanbook of Salutogenesis on Springer Publishing Company.

The Handbook of Salutogenesis

The Handbook on Salutogenesis

This in-depth survey of salutogenesis shows the breadth and strengths of this innovative perspective on health promotion, health care, and wellness. Background and historical chapters trace the development of the salutogenic model of health, and flesh out the central concepts, most notably generalized resistance resources and the sense of coherence, that differentiate it from pathogenesis. From there, experts describe a range of real-world applications within and outside health contexts, from positive psychology to geriatrics, from small towns to corrections facilities, and from school and workplace to professional training. Perspectives from scholars publishing in languages other than English show the global relevance of the field.

Among the topics in the Handbook:

· Emerging ideas relevant to the salutogenic model of health
· Specific resistance resources in the salutogenic model of health
· The sense of coherence and its measurement
· The application of salutogenesis in communities and neighborhoods
· The application of salutogenesis to health development in youth with chronic conditions
· The application of salutogenesis in mental health care settings

The Handbook of Salutogenesis summarizes an increasingly salient field for graduate and professional students of public health, nursing, psychology, and medicine, and for their instructors. It will also appeal to health-related academicians and professionals who wish to have a thorough grounding in the topic.

Download the Handbook of Salutogenesis for FREE here.

Topp