Bare enda et NTNU Blogg-nettsted

Ukategorisert

We are proud to announce the Call for best inclusive and flexible eLearning or blended learning practices in Higher Education 2019!

av 28. januar 2019 i Ukategorisert

UU-lab’en er stolt partner av dette 3-årige ERASMUS-prosjektet hvor vi – sammen med Häme University of Applied Sciences (HAMK), University of York, University of Jyväskylä, Lund Universitet, The Association of Finnish eLearning Centre (eOppimiskeskus) – planlegger å kartlegge, utvikle og implementere nye metoder for UDL i høyere utdanning.

Første steg i prosessen er å kartlegge «Best Practice» i Europa, så alle institusjoner som driver med høyere utdanning inviteres herved til å sende inn sine prakteksemplarer!!

Søk og spre ordet:

https://www.hamk.fi/projects/tinel/?lang=en&cn-reloaded=1h

Prosjektleder Merja Saarela fra HAMK in action! (Foto: Merja Saarela)

UU-laben’s forskning på den såkalte snusirkelen for rullestoler skaper debatt!

I 2014 gjennomførte vi på UU-laben, med førsteamanuensis dr. ing. Jonny Nersveen i spissen, et studie på hvor stor plass rullestolbrukere trenger til å snu i en korridor. I tillegg til dette, kartla vi brukeropplevelsene av stigningsgrader på ramper samt plassbehov ved forsering av dør innomhus.

Forskningen ble utført på oppdrag fra Direktoratet for byggkvalitet (DIBK), og ledet til en stor rapport på emnet. Resultatene – som kort sagt viser at de aller fleste rullestolene kan snu i en korridor som er 130 cm bred, så lenge man har minst 180 cm tilgjengelighet i lengderetningen (snurektangel) – setter søkelys på den såkalte «snusirkelen» på 150 cm x 150 cm; som igjen skaper diskusjon i fagmiljøet. For eksempel foreslår Kommunal- og moderniseringsminister, Jan Tore Sanner, at et snurektangel skal komme i tillegg til dagens krav om snusirkel i alle rom.

I den sammenheng, har vi et behov for å presisere at målingene vi gjorde på snuareal, handlet om å finne den nedre grensen for hva som er akseptabelt i en korridor – ikke hva som gir en god opplevelse for personen som skal manøvrere rullestolen og/eller hva behovet er i andre rom som f.eks. kjøkken og bad.

Les mer om saken her: https://www.handikapnytt.no/forskeren-bak-advarer-mot-misbruk-av-snu-rektangelet/

Testing av plassbehov ved forsering av dør i fullskala-laben (Foto: Anders Gimmestad Gule, NTNU)

Topp