Kategorier
Ukategorisert

LAST DAY FOR REGISTRATION! We at the Norwegian Universal Design Research Laboratory – together with the other partners from the TINEL-project – are happy to invite you to our closing conference on Universal Design for Blended and e-Learning in Higher Education online!

If you are interested to hang out with inspiring people from all over Europa, please read the invitation below:

Conference-Invitation.pdf

Important dates:

 • Deadline for submissions: 22 October 2021
 • Notification of acceptance of submissions: 5 November 2021
 • Please register by 12 November 2021 (there is no registration cost)
 • Conference: 8-9 December 2021 online

If you are curious to know what we have done prior to this conference, please visit our webpage:  

https://www.hamk.fi/projects/tinel/?lang=en

Hope to meet you online! If you have questions, please do not hesitate to contact me: 

https://www.ntnu.edu/employees/anne.torkildsby

//Anne Britt

Kategorier
Ukategorisert

Vi på UU-labben – pluss 73 andre ansatte fra 10 institutt – uttrykker bekymring over hvordan NTNU håndterer universell utforming i dagens UA (08.10.21).

Ønsker ikke NTNU at fremtidens campus skal være for alle studenter og ansatte?

Bare 67% av ungdom med funksjonsnedsettelse kommer seg igjennom norsk videregående skole. Hver fjerde student oppgir at de har en funksjonsnedsettelse. I dag er 10% av den norske arbeidsstokken uføretrygdet.

Vi ønsker med dette å rette en bekymring til rektor. NTNU er et skapende universitet. Vi har landskjent ekspertise innen universell utforming, blant annet med Europas største universell utformings-laboratorium Norsk forskningslaboratorium for universell utforming samt en ny tverrfaglig satsning på universell design av tjenester, kalt Tjenester for Alle.

I prosjektet «Tjenester for Alle» har vi ved Institutt for design, Institutt for sosialt arbeid og Institutt for pedagogikk og livslang læring jobbet med å forme et fag som skal heve kompetansen om universell utforming av fremtidens tjenesteapparat. Det handler om at det materielle og det immaterielle må spille på lag når vi skal forme mobilitetstjenester, arbeidsplasser, omsorg og utdannelser som gjør enkeltmennesker mest mulig i stand til å leve gode og likestilte liv.

Opptrådd pinlig i møte med brukerorganisasjonene

Den 15. september gjennomførte vi en «Walk of Shame»sammen med Norges Handikapforbund (NHF) og Blindeforbundet. På en tur mellom Lerkendal og Hovedbygget, klarte vi å slite ut representanten Kirsti Stenersen fra NHF på grunn av mangelen på universell utforming av Gløshaugen.

Man skulle tro at vi, i utformingen av ny campus i alle fall hadde muligheten til å forbedre denne triste situasjonen ved å være i forkant av prosessen.

Les hele artikkelen her: https://www.universitetsavisa.no/anne-britt-torkildsby-brita-fladvad-nielsen-mari-bjerck/onsker-ikke-ntnu-at-fremtidens-campus-skal-vaere-for-alle-studenter-og-ansatte/200886

Kategorier
Ukategorisert

Closing conference on Universal Design for Blended and e-Learning in Higher Education (York and online, 8-9 December 2021)

We at the Norwegian Universal Design Research Laboratory – together with the other partners from the TINEL-project – are happy to invite you to our closing conference on Universal Design for Blended and e-Learning in Higher Education in York, UK and online! 

If you are interested to submit an abstract (i.e., 500 word text, a 5 minute video clip, or podcast), or simply to hang out with inspiring people from all over Europa, please read the invitation below:

Conference-Invitation.pdf

Important dates:

 • Deadline for submissions: 22 October 2021
 • Notification of acceptance of submissions: 5 November 2021
 • Please register by 12 November 2021 (there is no registration cost)
 • Conference: 8-9 December 2021 in York and online

If you are curious to know what we have done prior to this conference, please visit our webpage:  

https://www.hamk.fi/projects/tinel/?lang=en

Hope to meet you in York or online! If you have questions, please do not hesitate to contact me: 

https://www.ntnu.edu/employees/anne.torkildsby

//Anne Britt

Kategorier
Ukategorisert

Inbjudan/Invitasjon: Svensk-norsk inspirasjonswebinar om Universell utforming av eLæring (UDeL) 2. juni 2021, kl. 13.00-15.30

Det treårige ERASMUS-prosjektet «Towards Inclusive eLearning: Improving Accessibility of eLearning in Higher Education from Universal Design for Learning perspective (TINEL)» – med partnere fra Universitetene i Häme, Jyväskylä, Lund og York – er snart inne i det siste halve året, og i den forbindelse vil vi invitere dere til et inspirasjonswebinar om Universell utforming av eLæring (UDeL)!

Mer om webinaret:

I webinariet delar lärare och pedagogiska utvecklare med sig av sina tankar och erfarenheter av att öka inkluderingen i sina kurser och att sprida kunskapen om UDL inom sina universitet. Du får också möjlighet att i förväg ta del av en video med en students erfarenheter av studier och dyslexi och under webinariet ställa frågor till studenten.

Webinariet är en del av ErasmusPlus-projektet TINEL (Towards Inclusive eLearning) och vi inleder kort om projektets syfte och preliminära resultat. Vi avslutar webinariet med en diskussion om vilka kurser, utbildningsmaterial och annat stöd som behövs för att sprida UDL/UDeL vid svenska och norska universitet och högskolor.

Universal Design for Learning (UDL) är ett ramverk för att en stor mångfald av studenter ska kunna engagera sig i lärandet på olika sätt, inhämta information på olika sätt och redovisa sina kunskaper på olika sätt – oavsett bakgrund, funktionsnedsättning, familje- eller arbetssituation, socio-ekonomisk situation m m. Med ett fokus på eLärande och blended learning kallar vi det UDeL, Universal Design for eLearning.

Tid, plats och anmälan

Når: Onsdag 2. juni 2021, kl. 13.00-15.30.
Møteplattform: Online (Zoom). Vi skickar ett mail dagen före med en Zoom-länk till webinariet.

Anmälan: Anmäl dig senast 31 maj till hakan.eftring@certec.lth.se

Skriv «UDeL-webinarium» i ämnesraden och skriv ditt namn, lärosäte och land i mailet.
Webinariet är kostnadsfritt.

Forberedelse til webinar

 • Se video der student, Malin Cronquist, deler erfaringer med hvordan det er å studere med dysleksi: https://youtu.be/d7Kd5spJ1qM 
 • Videoen varer i 16 minutter. I webinaret kan du stille spørsmål til Malin.

Agenda

13.00-13.05:    Velkommen!

13.05-13.15:    Informasjon om TINEL-prosjektet: formål, camps og foreløpige resultater Håkan Eftring, Certec, LTH, Lunds universitet
Elinor Olaussen, Universell och NTNU

13.15-13.20:     Zoom poll

13.20.13.40:    Presentation av Case 1 och frågor:
UDL-tankar när en «peer teaching»-kurs flyttar online. (Presentationen är på svenska.) Karin Steen, universitetsadjunkt, Lund University Centre for Sustainability Studies (LUCSUS), Lunds universitet

13.40-14.00:    Presentation of Case 2 and questions:
Experiences with the development of UDL as part of courses on higher education pedagogy at the University of Bergen. (Presentation in English.)
Marie van der Kloet, førsteamuensis ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Bergen

14.00-14.10:    Pause

14.10-14.30:    Presentation av Case 3 och frågor:
Hur tas UDL upp i högskolepedagogiska kurser på Lunds universitet? (Presentationen är på svenska.)
Lotta Åbjörnsson, pedagogisk utvecklare vid AHU, Lunds universitet

14.30-14.45:    Frågor och svar om en students erfarenheter av studier och dyslexi.
Förberedelse: Titta på videon och förbered frågor till Malin, som svarar på svenska.
Malin Cronquist, student vid Lunds universitet

14.45-15.10:    Gäst från Örebro universitet och frågor:
Erfarenheter av att ge en obligatorisk kurs för lärare om UDL.
Viveca Olofsson, pedagogisk utvecklare vid Högskolepedagogiskt centrum, Örebro universitet

15.10-15.30:    Diskusjon om behov for kurs, opplæringsmateriell og bistand for å spre UDL/UDeL ved svenske og norske universitet og høyskoler.

Välkomna!

Håkan Eftring, Certec, LTH, Lunds universitet
Elinor Olaussen, Universell* och NTNU, Anne Britt Torkildsby, Norsk forskningslaboratorium for universell utforming och NTNU

Logos of all partner institutions in the TINEL Project: HAMK, Jyväskylä University, NTNU, Universell, Lund University, University of York and Association of Finnish eLearning Centre.
Kategorier
Ukategorisert

UU-lab’en holder kurs i Universell Utforming for svaksynte

«Blinde og svaksynte har mange utfordringer når de skal bevege seg i omgivelsene, og de bør derfor også i stor grad bistå i design og utforming av bygde miljøer. Dette kurset vil dyktiggjøre fagfolk til å ta hensyn til disse brukergruppenes behov, samt gi en forståelse for hvordan blinde og svaksynte kan inkluderes i designarbeidet.

Målgruppe:

Ingeniører innen byggfag, arkitekter, designere, kommuneansatte i teknisk avdeling, politikere og andre med interesse for universell utforming» (NTNU, 2020).

Søknadsfrist: 15.02.2020

Les mer om kurset her:

https://www.ntnu.no/videre/gen/-/courses/nv18548

Kategorier
Ukategorisert

Med hilsen fra UU-lab’en

Det har vært en så travel høst her på UU-laben at vi helt har glemt å blogge om den. Det sagt, vil vi ønske god jul med noen av høydepunktene fra det halvåret som har gått siden sist blogginnlegg:

For det første har vi har inngått et samarbeid med den Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) som går ut på å studere (det institusjonelle) baderommet som arbeidsplass. Samarbeidet består i hovedsak av en PhD-student i fagområdet Ergonomi som skal bruke våre eksperimentelle baderom i sin/e studier:

https://www.ntnu.no/blogger/forsklab-universell-utforming/category/universell-utforming/

Vi har også innledet et prosjekt med Sintef i forhold til å teste utendørs underlag med hensyn til friksjon, sklisikkerhet, trygghet, osv., og er per i dag godt i gang med å kjøre studier på en fullskala prototyp.

Testing på gang! (Bildetekst: Observatør ved forsøkene er førsteamanuensis Jonny Nersveen. Foto: Alf Dalby)

I september deltok og presenterte vi en artikkel på tematikken «Stigma Free Design» på den internasjonale konferansen E&PDE 2019 i Glasgow:

https://doi.org/10.35199/epde2019.11

Senere i september holdt vi, sammen med universitetene i Lund, Häme, Jyväskylä og York, den internasjonale konferansen The Best Practices in Universal Design for eLearning in Higher Education conference i Jyväskylä, Finland som del av et tre-årig ERASMUS+ prosjekt:

https://www.hamk.fi/projects/tinel/?lang=en#open-call

Vi forsetter ellers samarbeidet med Bano AS på tematikken «Brukeropplevelser på baderom», og med skrivingen av læreboken på temaet «Lysteknikk for svaksynte» for Høgskoler og universitet.

Og hva gjelder undervisning, går det årlige uu-kurset sammen med Norske arkitekters landsforbund (NAL) og universitetsemnet «Produktdesign – forholdet mellom menneske, funksjon og form» som det skal – pluss at emnet «Universell utforming og designmetodikk» er under utvikling, med oppstart i januar.  

https://www.ntnu.no/studier/emner/BYG2271#tab=omEmnet

https://www.ntnu.no/studier/emner/TEK2117#tab=omEmnet

https://www.ntnu.no/studier/emner/TEK2120#tab=omEmnet

Sist, men ikke minst; vi har hatt storfint besøk av Jutta Treviranus, professor ved OCAD Universitet i Toronto og direktør ved Inclusive Design Research Centre, som vi fikk gleden av å vise rundt – sammen med førsteamanuensis Jo Herstad fra Universitetet i Oslo og instituttleder for design ved NTNU, Ole Andreas Alsos – i lab’en vår samt diskutere dens potensiale og fremtidig satsing over en god kopp te etterpå.

Her får besøket teste briller som simulerer hvordan det kan være å ha ulike synshemninger. (Bildetekst: Fra venstre ser vi PhD-student Anne Kristin Kvitle, Ole Andreas Alsos, Jo Herstad og Jutta Treviranus. Foto: Anne Britt Torkildsby)
Vi får akkurat tid til en liten kopp te og en god samtale før de må reise videre til Gardemoen. (Bildetekst: Fra venstre ser vi Ole Andreas Alsos, Jo Herstad, Jutta Treviranus og Anne Kristin Kvitle. Foto: Anne Britt Torkildsby)

Vi har gjort masse mer så klart, men dette var som sagt høydepunktene! 🙂

GOD JUL OG GODT NYTTÅR FOLKENS!!

Kategorier
Universell Utforming

HEAR, HEAR: UU-lab’en i Aftenposten!

Et nyutviklet toalett kan gi eldre et mer verdig baderomsbesøk. Samtidig kan det på sikt spare det offentlige for millioner i byggekostnader fordi bad kan gjøres mindre.

«Det dreibare toalettet skal gjøre det enklere å komme seg opp og ned fra toalettet. Brukerne kan også lettere benytte seg av vasken på egen hånd, og det vil bli lettere for den som skal bistå med tørking» (Aftenposten, 2019; Foto: Bano as)

Norsk forskningslaboratorium for universell utforming ved NTNU i Gjøvik har vært sterkt involvert i testingen av ulike løsninger for å få baderom på institusjoner mindre plasskrevende – og dermed billigere å bygge – uten at funksjonaliteten ble dårligere.

 • Det startet med et ønske om arealeffektivitet. Det vi har fått, er i tillegg bedre hygiene og mindre belastning både for beboere og de ansatte, sier forsker Jonny Nersveen til Aftenposten.

For ideen som ble valgt er forbausende enkel. Hva hvis toalettsetet rett og slett gjøres dreibart i 360 grader? Da blir det lettere å komme ut av rullestolen og over på toalettet, og det kan bli mulig å vaske hender før man tar på rullestolen.

Tekst: Maria Lillemoen, NTNU – Gjøvik

Kategorier
Ukategorisert

We are proud to announce the Call for best inclusive and flexible eLearning or blended learning practices in Higher Education 2019!

UU-lab’en er stolt partner av dette 3-årige ERASMUS-prosjektet hvor vi – sammen med Häme University of Applied Sciences (HAMK), University of York, University of Jyväskylä, Lund Universitet, The Association of Finnish eLearning Centre (eOppimiskeskus) – planlegger å kartlegge, utvikle og implementere nye metoder for UDL i høyere utdanning.

Første steg i prosessen er å kartlegge «Best Practice» i Europa, så alle institusjoner som driver med høyere utdanning inviteres herved til å sende inn sine prakteksemplarer!!

Søk og spre ordet:

https://www.hamk.fi/projects/tinel/?lang=en&cn-reloaded=1h

Prosjektleder Merja Saarela fra HAMK in action! (Foto: Merja Saarela)

Kategorier
Universell Utforming

En slags julehilsen fra UU-laben

Det har vært en travel høst her på UU-laben; så travel at vi ikke engang har rukket å blogge om den (enda mindre rukket å levere inn reisekvitteringer, men det er en annen sak).

I kort, så presenterte vår lille delegasjon på 2 forskere hele 4 full papers på kongressen The Universal Design and Higher Education in Transformation (UDHEIT 2018) i Dublin i månedsskiftet okt/nov – til stor begeistring fra de som var tilstede. Vi utvekslet visittkort, klemmer og bygget broer både hit og dit. Selveste Edward Steinfeld lovet å invitere oss til Buffalo University for å se hvordan de gjør det der og Jutta Treviranus – som først coinet termen ‘Inclusive Design’ – har allerede sendt masse spennende artikler i forbindelse med det under nevnte ERASMUS-prosjektet.

Det er et privilegium å forske på noe så takknemlig som universell utforming – ikke minst når folk, både med og uten visittkort, ser behovet og vil bidra!

Samtlige publikasjoner finnes her (s. 40-55; 760-770; 832-838; 862-869):

https://bit.ly/2qIFeJe

PhD-student Kvitle presenter sin paper «Should Colour Vision Deficiency Be a Recognized Special Education Need (SEN)?» (Foto: Anne Britt Torkildsby)

Konferansemiddagen ble feiret i beste Halloween-ånd (Bildetekst: Fra venstre ser vi PhD-student Anne Kristin Kvitle, PhD-student Miriam Eileen Nes Begnum og førsteamuensis Anne Britt Torkildsby. Foto: Anne Britt Torkildsby)

2 dager etter hjemkomst fra Dublin, gikk reisen videre til Hämeelinna. Her møttes prosjektlederne fra de 6 ulike strategiske partnerne (dvs. Häme University of Applied Sciences (HAMK), University of York, University of Jyväskylä, Lund Universitet, The Association of Finnish eLearning Centre (eOppimiskeskus) og NTNU) til et 2 dagers Kick-Off møte for ERASMUS-prosjektet Towards Inclusive eLearning: Improving Accessibility of eLearning in Higher Education from Universal Design for Learning perspective (TINEL) på HAMK. Det var kort og intenst, men veldig lærerikt – og alle var enige om at dette blir 3 spennende år!! *To be continued*

Mer om prosjektet finner du her:

https://bit.ly/2Bwtsqf

Prosjektlederne fra de 6 ulike partnerne samlet til full action (Bildetekst: Fra venstre ser vi Merja Saarela – HAMK, Kaisa Honkonen – eOppimiskeskus, Håkan Eftring – Lund, Helen Petrie – York og Tarja Ladonlahti – Jyväskylä. Foto: Anne Britt Torkildsby)

Med dette tar vi juleferie:

GOD JUL & GODT NYTTÅR! 

Kategorier
Universell Utforming

UU-laben debuterer som strategisk partner i ERASMUS-prosjekt!

Towards Inclusive eLearning: Improving Accessibility of eLearning in Higher Education from the Universal Design for Learning Perspective (TINEL)

UU-laben har inngått et tre-års samarbeid med universitetene i Hämeenlinna, Jyväskylä, York og Lund med målet om å utvikle og teste nye undervisningsmetoder som fremmer lik rett til læring for alle – uansett bakgrunn og forutsetninger. Prosjektet er initiert fra Häme University og sammen med oss har vi fagpersoner fra sterke fagmiljøer på universell utforming, f.eks. Certec, The Association of Finnish eLearning Centre, og sist men ikke minst, NTNU’s egen sideorganisasjon Universell* – med Kjetil Knarlag i spissen.

http://www.universell.no/

http://www.certec.lth.se/

https://www.eoppimiskeskus.fi/en/

Kick-off er i Hämeenlinna i uke 45 og vi gleder oss!!

Spørsmål og andre henvendelser ang. prosjektet rettes til undertegnede, som er prosjektleder.

Stort JA til lik rett og like muligheter til å ta og fullføre høyere utdanning! (Foto: Anne Britt Torkildsby)