Kategorier
Ukategorisert

Vi på UU-labben – pluss 73 andre ansatte fra 10 institutt – uttrykker bekymring over hvordan NTNU håndterer universell utforming i dagens UA (08.10.21).

Ønsker ikke NTNU at fremtidens campus skal være for alle studenter og ansatte?

Bare 67% av ungdom med funksjonsnedsettelse kommer seg igjennom norsk videregående skole. Hver fjerde student oppgir at de har en funksjonsnedsettelse. I dag er 10% av den norske arbeidsstokken uføretrygdet.

Vi ønsker med dette å rette en bekymring til rektor. NTNU er et skapende universitet. Vi har landskjent ekspertise innen universell utforming, blant annet med Europas største universell utformings-laboratorium Norsk forskningslaboratorium for universell utforming samt en ny tverrfaglig satsning på universell design av tjenester, kalt Tjenester for Alle.

I prosjektet «Tjenester for Alle» har vi ved Institutt for design, Institutt for sosialt arbeid og Institutt for pedagogikk og livslang læring jobbet med å forme et fag som skal heve kompetansen om universell utforming av fremtidens tjenesteapparat. Det handler om at det materielle og det immaterielle må spille på lag når vi skal forme mobilitetstjenester, arbeidsplasser, omsorg og utdannelser som gjør enkeltmennesker mest mulig i stand til å leve gode og likestilte liv.

Opptrådd pinlig i møte med brukerorganisasjonene

Den 15. september gjennomførte vi en «Walk of Shame»sammen med Norges Handikapforbund (NHF) og Blindeforbundet. På en tur mellom Lerkendal og Hovedbygget, klarte vi å slite ut representanten Kirsti Stenersen fra NHF på grunn av mangelen på universell utforming av Gløshaugen.

Man skulle tro at vi, i utformingen av ny campus i alle fall hadde muligheten til å forbedre denne triste situasjonen ved å være i forkant av prosessen.

Les hele artikkelen her: https://www.universitetsavisa.no/anne-britt-torkildsby-brita-fladvad-nielsen-mari-bjerck/onsker-ikke-ntnu-at-fremtidens-campus-skal-vaere-for-alle-studenter-og-ansatte/200886

PhD i design; med bakgrunn i industridesign, som nå forsker ved Norsk forskningslaboratorium for universell utforming, NTNU i Gjøvik

Av Anne Britt Torkildsby

PhD i design; med bakgrunn i industridesign, som nå forsker ved Norsk forskningslaboratorium for universell utforming, NTNU i Gjøvik