Bare enda et NTNU Blogg-nettsted

Hei, her er vi! Norsk forskningslaboratorium for universell utforming er endelig på sosiale medier. Velkommen til å følge arbeidet vårt!!

Norsk forskningslaboratorium for universell utforming

UU-laben ved NTNU i Gjøvik ble åpnet i 2010 og er per i dag det største av sitt slag i Europa. Her forsker vi på alle forhold knyttet til syn, hørsel og mobilitet i forbindelse med bygg, uteområder, transport og design. Resultatene bidrar til kunnskapsbasen på fagområdet Universell Utforming, dvs:

….utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. (FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne, 2006).

Totalt er vi 42 vitenskapelige ansatte ved NTNU i Gjøvik som er koblet opp mot laboratoriet – alle med faglig relevans til universell utforming. Disse er fordelt på professorer, førsteamanuenser/førstelektorer, høgskolelektorer og laboratorieingeniører; og i tillegg hentes det inn ekstern ekspertise, dersom det er behov for det. Denne tverrdisiplinære forskningen gjør at ressurser fra faget helse og sosial, design/arkitektur, byggteknologi, IKT/smarthusteknologi, samfunnsvitenskap, medieteknologi, osv. jobber mot samme mål: et universelt utformet samfunn.

(Bildetekst: Fra venstre ser vi forskningsassistent Alf Dalby, stipendiat Anne Kristin Kvitle, førsteamanuensis Anne Britt Torkildsby, universitetslektor Astrid Stadheim og førsteamanuensis Jonny Nersveen. Foto: Maria Lillemoen)

PhD i design; med bakgrunn i industridesign, som nå forsker ved Norsk forskningslaboratorium for universell utforming, NTNU i Gjøvik

Stikkord: , , , , ,

Abonner

Hvis du likte dette, se relaterte innlegg og aktiviteter.

Legg igjen en kommentar

Topp